Home

Hamnarbetarförbundet lo

Svenska hamnarbetarförbundet - Wikipedi

Svenska hamnarbetarförbundet är ett fackförbund för arbetare inom hamn- och stuverinäringen i Sverige.Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972.Idag har det sitt huvudkontor i Göteborg [1] och omfattar 14 avdelningar med medlemmar i 24 hamnar samt på land- och flygterminaler inom landet.. Svenska hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund som inte ingår i någon. Är LO villigt att kompromissa? 2018-02-08 Hamnarbetarförbundets medlemmar har valt en annan facklig organisationsmodell, uppbyggd kring medlemmarnas aktiva deltagande i viktiga beslut, skriver Erik Helgeson i Arbetet. Efter lång tystnad haglar det plötsligt utspel från LO om krisen på APM Terminals i Göteborgs hamn Svenska hamnarbetarförbundet säger nej till LO-förslaget om upplösa organisationen och underordna sig Transport via ett hängavtal. - Ett framtida samgående måste bygga på en kompromiss och inte på att den ena parten sväljer den andra, sade Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson. - Det är väl skönt och bra, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson om att den långdragna hamnkonflikten löst sig i och med att Hamnarbetarförbundet och Sveriges hamnar tecknade avtal på tisdagen.. Tycker du att man hittat ett bra sätt att komma till rätta med situationen

Är LO villigt att kompromissa

Beskrivning. Landsorganisationens (LO) uppgift är att försvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Det gäller alltifrån löner och anställningsvillkor till att försöka påverka politiska beslut som gynnar medlemmarna. LO samlar 14 medlemsförbund som i sin tur organiserar cirka 1,5 miljoner arbetare.LO förhandlade tidigare i stor utsträckning med. Svenska hamnarbetarförbundet säger nej till LO-förslaget om upplösa organisationen och underordna sig Transport via ett hängavtal. - Ett framtida samgående måste bygga på en kompromiss. LO:s svar var att Hamnarbetarförbundet ska teckna hängavtal, vilket innebär att Hamnarbetarförbundet underställs transport och att de ska gå in i Transports befintliga struktur. - Det ser vi som något vi inte kan acceptera. Vår ingång är att ett avtal samarbete måste bygga på två jämbördiga parter Förra veckan nobbade Hamnarbetarförbundet, på en presskonferens, ett förslag från LO som gick ut på att de på sikt skulle gå in i Transport.. Förslaget var resultatet av samtal som inletts mellan LO-ledningen och Hamnarbetarförbundet och som även Transport sedan bjudits in till

Hamnarbetarförbundet avvisar LO:s förslag - Pressen

Strejkrätten Hamnarbetarförbundets utspel i dag om villkoren för ett förhandlingssamarbete och samgående med Transport ser ut att ha slagit in en kil i LO-leden. Medan LO centralt ser utspelet som ett modigt första steg mot samgående med Transport, tolkar Transport utspelet som ett nej till LO:s medlingsförslag Hamnarbetarförbundet har i ett mejl bett om sympatiåtgärder från LO. Tommy Wreeth, ordförande för Transport, ser inte hur Transport kan sympatistrejka för ett syfte som hotar deras egna intressen Arbetsgivarna har ett rikstäckande kollektivavtal med LO-förbundet Transport och vill inte ha två olika avtal för samma arbete utan har erbjudit Hamnarbetarförbundet ett hängavtal till det. Dels LO-anslutna Transportarbetareförbundet, dels det fristående Hamnarbetarförbundet. Det senare bildades 1972 som en utbrytning ur Transport. De två förbunden organiserar grovt räknat. 1972 - Hamnarbetarförbundet bildades för att man bröt sig ur LO:s Transport, enligt dem själva. Enligt Transport blev 1000 medlemmar uteslutna och bildade då eget. 1974 - strejk för att tvinga fram kollektivavtal vid sidan om Transport

LO vill ändra strejkrätten trots hamnavtal - Arbete

Diskuterar samverkan – men nobbar LO-förslaget | ETC Göteborg

Vad tycker LO om att Hamnarbetarförbundet nu kommit överens om ett kollektivavtal med arbetsgivarna? - Vi är glada över att hamnarbetarna nu gjort det som LO förespråkat länge och skrivit på ett andrahandsavtal Men LO tillbakavisar I sin debattartikel kritiken: Vi delar inte den uppfattningen. LO:s och förbundens bedömning är att den i princip inte får någon påverkan på de etablerade parterna på svensk arbetsmarknad. Med den här lagändringen blir däremot rättsläget tydligt. LO-kritik mot Hamnarbetarförbundet LO är lurade Arbetsgivarna har satsat hårt på att vi ska vara ett rött skynke för LO. Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelse menar att LO har låtit sig luras in i överenskommelsen om strejkrätten När Hamnarbetarförbundet nyligen fick ett så kallat andrahandsavtal löstes en mångårig konflikt mellan Hamnarbetarna, Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar. I den nyss avslutade hamnkonflikten försökte fristående Hamnarbetarförbundet spräcka den skyddsmur som LO byggt upp mot fri konkurrens och dumpade löner och villkor

» LO-distrikt angriper Hamnarbetarförbundet

LO är beredda att hjälpa till i den fortsatta processen för att få en uppgörelse på plats så snart som möjligt. Det viktigaste är att vi så snart som möjligt får arbetsro i hamnarna. Det är bra för både Transports och Hamnarbetarförbundets medlemmar. Och inte minst för svensk arbetsmarknad, säger Torbjörn Johansson Efter ett initiativ från LO öppnar nu Hamnarbetarförbundet för ett sammangående med Transport - med vissa förbehåll. - Det skriftliga förslaget vi fick från LO duger inte. Det innebär att vi blir underordnade Transport i ett hängavtal och sedan bara ska gå in i Transports nuvarande strukturer, säger Erik Helgeson på en pressträff under onsdagen

LO-förbunden: Hamnarbetarförbundet har inte vårt stö

Hamnarbetarförbundet öppnar för ett sammangående med LO-anslutna Transport. Men flera punkter kan fälla sammanslagningen. - Det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra, säger styrelseledamoten Erik Helgeson LO, Hamnarbetarförbundet och Transport har sedan en tid fört samtal, och skulle de komma överens om en ordning som ger arbetsfred i hamnen kan utredningen tyckas överflödig Om Hamnarbetarförbundet verkligen är intresserade av kollektivavtal med tillhörande fredsplikt så är de välkomna till Svenska Transportarbetareförbundet för att ta gemensamt ansvar. Vi välkomnar gärna fler medlemmar tillbaka till LO-familjen, till en federation med gemensamma och välkända stadgar och organisationsprinciper Det har gått 40 år sedan landets hamnarbetare i det upproriska 1970-talets början gjorde upp med facklig toppstyrning, självsvåldiga ombudsmän och LO-dikterade storavdelningar, bröt sig ur Transport och bildade det självständiga Hamnarbetarförbundet. När Svenska Hamnarbetarförbundet den gångna helgen höll sin 13 kongress skedde det i en helt annan tidsanda, men den facklig

Video: Senaste nyheterna om Hamnarbetarförbundet - gp

Hamnarbetarförbundet kommer inte gå upp i Transport

Svenska Hamnarbetarförbundet har omkring 1330 medlemmar (2017) och är en fristående facklig organisation utan bindning till någon centralorganisation. Facket vänder sig till stuveriarbetare och hamnarbetare vars arbetsuppgifter i första hand omfattar lastning och lossning av fartyg Hamnarbetarförbundets ståndpunkt Flamman talade med Eskil Runér, Hamnarbetarförbundets ordförande som bara har två ord för avtalet som LO:s arbetsutskott, inte LO:s styrelse, skrev under med Svenskt Näringsliv förra veckan: Ett hån Det är det Hamnarbetarförbundet gör. Det är inget kryphål, säger han i programmet. Men konflikten är mer djupgående och kan spåras decennier tillbaka. 1972 bildades Hamnarbetarförbundet efter att ha brutit sig ur det LO-anslutna Transportarbetarförbundet. Och splittringen är fortfarande högst aktuell

Historielöst påstående om Göteborgs Hamn | Göteborgs

Hamnarbetarförbundets ställning utanför Landsorganisationen kan tyckas gynna framförandet av korrekta klasskrav och bidra till en framgångsrik kamp för dem, eftersom Hamnarbetarförbundet inte på samma sätt som LO—förbunden är bundet av LO-byråkratins centrala förhandlingar och fredsplikten LO-ledningen, som mest tycks se den rådande situationen som en möjlighet att bli av med konkurrens, verkar alltför villigt spela sin roll i dramat. Då är det tur att Hamnarbetarförbundet är beredda att arbeta vidare, även om förutsättningarna skulle bli kraftigt försämrade. Sådan är styrkan i en medlemsstyrd organisation

Hamnarbetarförbundet har tackat nej till att teckna ett så kallat hängavtal till Transports kollektivavtal och väljer att ta till stridsåtgärder. Nu kommer regeringen, på grund av konflikten i hamnen i Göteborg, att utreda möjligheterna till konfliktåtgärder, vilket i sig kan innebära ett hot mot den svenska modellen Hamnarbetarförbundet bildades 1972, är inte med i LO och har aldrig haft ett centralt avtal. Förbundet organiserar cirka 1.300 yrkesverksamma hamnarbetare. Transport har omkring 1.600 hamnarbetare i sitt förbund LO gjorde en deal med samma näringsliv för att sätta åt Hamnarbetarförbundet, som utmanade kollektivets dominans. Regeringen jobbade redan på en egen lösning men tackade, tog emot, och står nu i begrepp att införa parternas förslag. Trots att konflikten alltså är löst. Inskränkningen av strejkrätten går till omröstning den.

Kommunalarbetareförbundet - LO

 1. LO-styrelsen står fortfarande bakom lagförslag om strejkrätten. Nyheter 12 mars, 2019 LO-styrelsen har beslutat om en gemensam hållning gällande förslaget om strejkrätten. Foto: Lars Forsstedt/Pressbil
 2. Hamnkonflikt avblåst - avtal tecknat. Nyheter 2019-03-06 Göteborgs hamn. Foto: Pixabay Den långdragna tvist en mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar är avsluta
 3. Medlingsinstitutet har varit inkopplat men buden avvisas hela tiden av Hamnarbetarförbundet (som inte tillhör LO eller någon annan facklig centralorganisation)
 4. LO:s avtalssekreterare säger att Hamnarbetarförbundet tagit ett modigt steg mot samgående med Transport. Hans tolkning är att Hamnarbetarförbundet säger ja till de viktiga delarna i LO:s förslag..

Landsorganisationen i Sverige - Wikipedi

 1. NYHETER. Hamnarbetarförbundet tänker inte lösas upp och bli en del av Transport - i alla fall inte utan ömsesidig kompromiss. De står dock fast vid bildandet av en gemensam förhandlingskartell som en möjlig lösning
 2. Hamnarbetarförbundet kräver en viss grad av autonomi för stuveriarbetarna vid en sammanslagning med Transport. Efter att ha avvisat LO:s kompromissförslag i förra veckan ställer nu Hamnarbetarförbundet hårda krav för ett samgående
 3. Samtidigt ser han tydligen inga problem med att LO, för att försvara ett i hela världen ökänt antifackligt företag, går med på en överenskommelse som Svenskt Näringsliv har drömt om i många årtionden. Detta gör man för att man lägger hela skulden för konflikten i Göteborgshamnen på Hamnarbetarförbundet
 4. Transportföretagen kränker denna rätt. Och LO spelar tyvärr med. Så här förklarar för övrigt hamnarbetarna själva den senaste striden: Den 23 januari inleds en rad punktstrejker i landets hamnar. Hamnarbetarförbundet lägger ner arbetet mellan 2 och 4 timmar i flera avdelningar under de kommande dagarna
 5. Enligt media har Sveriges företag som vanligtvis tar in sina varor och containrar via Göteborg förlorat över 10 miljarder på Hamnarbetarförbundets krig mot LO-Transport och mot svenskt näringsliv. Hamnarbetarförbundet har strejkat till sig rena fantasilöner, det talas om 50 000 kr per månad för ca 30 timmars arbetsvecka
 6. Vi beklagar att journalistfacken och LO inte har anammat det på samma sätt, men i stället för att avundsjukt försöka smutskasta Hamnarbetarförbundet borde Franchell följa vårt exempel: gå samman med sina manliga och kvinnliga kollegor och driva frågan i sin egen fackförening. Det är så vi brukar göra

Nu öppnar Hamnarbetarförbundet för ett sammangående med Transport - med vissa förbehåll.-Det skriftliga förslaget vi fick från LO duger inte. Det innebär att vi blir underordnade Transport i ett hängavtal och sedan bara ska gå in i Transports nuvarande strukturer, säger Erik Helgeson, som sitter i Hamnarbetarförbundets styrelse Tag: LO. SVERIGE. Förslaget om ny LAS är bra för Kapitalet - lär driva arbetare bort från S, även till SD. Vad vill Hamnarbetarförbundet? Anders Romelsjö (red) - 5 mars, 2019. 3 . INTERNATIONELLT. EU och arbetsvillkorsdirektiven . Global Politics. Men det är inte allt, Hamnarbetarförbundet har kvar en genuin demokratisk kultur och är i mycket högre grad medlemsdrivet än vad Transport är. Den radikalitet som i mångt och mycket gått förlorad i LO-förbunden lever kvar i Hamnarbetarförbundet Påminnelse om segern för Hamnarbetarförbundet! För hela arbetarklassen. Och för organisationsfrihet och demokrati. Bara några timmar innan den landsomfattande hamnstrejken skulle bryta ut, blev det klart att Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar tecknat ett avtal Hamnarbetarförbundet öppnar för att slå ihop med LO-anslutna Transport i framtiden, meddelar de på en presskonferens. Men Hamnarbetarförbundet har en del förbehåll. - Vi vill hitta en kompromiss där vi kan behålla de mest vitala delarna av vår organisationsstruktur, säger Erik Helgeson, som sitter i Hamnarbetarförbundets styrelse, vid pressträffen och fortsätter

Hamnarbetarförbundet är inte med i LO. De organiserar majoriteten av hamnarbetare i Sverige. Har.. Men inte Hamnarbetarförbundet. Hos det radikala fackförbundet, som LO inte accepterat som medlem och som organiserar 1 300 medlemmar, lyser stridslusten. I onsdags (27/2) meddelade Hamn att man varslar om storstrejk den 6 mars, som en respons på arbetsgivarens lockout Hamnarbetarförbundet öppnar för ett sammangående med LO-anslutna Transport. Men flera punkter kan fälla sammanslagningen. Det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra, säger Erik Helgeson som sitter i Hamnarbetarförbundets styrelse

Svenska hamnarbetarförbundet säger nej till LO-förslag

Hamnarbetarförbundet öppnar för ett sammangående med LO-anslutna Transport. Men flera punkter kan fälla sammanslagningen. - Det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra, säger Erik Helgeson som sitter i Hamnarbetarförbundets styrelse Hamnarbetarförbundet grundades i Örnsköldsvik 1972 som en utbrytning ur LO-förbundet Transport. Enligt sina uppgifter innefattar förbundet idag 1300 yrkesaktiva hamnarbetare, som arbetar under Hamn- och stuveriavtalet I vårt register finns 2 bra fackförbund för hamnarbetare.Nedanför kan du hitta fack avsedda för dig som arbetar som hamnarbetare. Vi är noga med att uppdatera våra databas regelbundet vilket gör att du alltid hittar tillförlitlig information om avtal och villkor på vår sida. I högerspalten kan du se aktuella erbjudande anpassade till hamnarbetare från fackföreningar Svenska Hamnarbetarförbundet. Svenska Hamnarbetarförbundet kan idag ses som ett mindre fackförbund som vänder sig och som stöttar arbetare inom hamn- och stuverinäringen i Sverige idag. Man hör till LOs riksförbund och har idag runt 63 000 medlemmar. I vissa yrkesgrupper är upp till en tredjedel under 30

Diskuterar samverkan - men nobbar LO-förslaget ET

• att Hamnarbetarförbundet har strejkat både under våren och hösten i år 2016? • att arbetsgivarorganisationerna i Sverige anser att det ska blir förbjudet för andra än LO-facken att strejka och att LO-facket Transport inte har stött Hamnarbetarnas i deras konflikt med A.P. Moller-Maersk Group Hamnarbetarförbundet öppnar för ett sammangående med LO-anslutna Transport. Men flera punkter kan fälla sammanslagningen. - Det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra. Så här ligger det till: Hamnarbetarna i Sverige har två skilda fackföreningar - LO-förbundet Transport och det fristående Hamnarbetarförbundet. Sveriges Hamnar har ett riksavtal med Transport, men lokalt har Hamnarbetarförbundet i decennier gjort överenskommelser om arbetstider, bemanning och annat På onsdagen håller Hamnarbetarförbundet presskonferens om diskussioner som man haft under vintern med LO-förbundet Transport. Hamntrassel kan gå mot lösnin

Inga nya samtal mellan LO och Hamnarbetar­förbundet - Arbete

LOs har presenterat ett förslag som har diskuterats i Hamnarbetarförbundets förbundsledning. Transportarbetareförbundet var positiva inför den presskonferens som Hamnarbetarförbundet hade kallat till klockan 14 i dag och trodde på ett besked om samgående. Så blev det inte. - Vi tolkar det som att de säger nej till förslaget som LO har presenterat i stället kommer med ett eget. Arbetsmarknad Hamnarbetarförbundet öppnar för ett sammangående med LO-anslutna Transport. Men flera punkter kan fälla sammanslagningen.Det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra, säger styrelseledamoten Erik Helgeson LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar öppningen. Efter en så utdragen konflikt är det modigt av Hamnarbetarförbundet att vilja skriva en avsiktsförklaring om sammangående med Transport. Att de dessutom är redo att teckna ett fredspliktsavtal med arbetsgivarna är mycket välkommet, säger Johansson i ett pressmeddelande

Segerfest för Hamnarbetarförbundet | GPNytt mål i hamnkonflikten hotar svenska modellen

Eftersom Hamnarbetarförbundet, som inte är med i LO, saknar kollektivavtal är man heller inte bundet av fredsplikt. 3. Varför så låst läge? Våren 2017 förkastade Hamnarbetarförbundet ett medlarbud om hängavtal, eftersom man inte får inflytande över huvudavtalet samtidigt som man blir bunden av fredsplikten Hamnarbetarförbundet öppnar för ett sammangående med LO-anslutna Transport. Men flera punkter kan fälla sammanslagningen. Det kan inte bygga på att den ena parten sväljer den andra, säger. Svenska Hamnarbetarförbundet, Göteborg. 5 345 gillar · 404 pratar om detta · 30 har varit här. Hamnarbetarförbundet är fackföreningen för dig som jobbar.. Transport kommenterar Hamnarbetarförbundets inbjudan till pressträff: Transportarbetareförbundet och LO har under de senaste månaderna haft ett antal möten med Hamnarbetarförbundet, på LOs initiativ. Det har varit konstruktiva diskussioner kring en komplicerad och viktig fråga Hamnarbetarförbundet har stämt APM Terminals för brott mot förhandlingsrätten. Ylva Johansson ställer sig bakom förslaget om en begränsad strejkrätt, som en arbetsgrupp bestående av bland annat LO och Svenskt Näringsliv överlämnat till regeringen. 22 maj 201

 • Metallica black album sales.
 • Österbottens tidning.
 • Väder malmö timme för timme.
 • Modern arkitektur.
 • Arken zoo södermalm.
 • Sjukvårdsupplysningen dalarna.
 • Homeaway nerja.
 • Jeep wrangler fel.
 • 70 tals klänning mönster.
 • Ovningsmastaren chez nous 3.
 • Computer bild digital.
 • Grekland nyheter 2017.
 • Äppelkaka med mandelmassa havregryn.
 • Wikipedia treblinka.
 • Villapriser uppsala.
 • Ptosis akupunktur.
 • Hur mycket sömn behöver man i olika åldrar.
 • Whitlow.
 • Candice swanepoel husband.
 • Filmutbildning.
 • Biljett vaxjolakers se.
 • Franz bracht.
 • Svenska spel swish.
 • Dior vintage smycken.
 • Fokusera möbler.
 • Was finden männer an frauen heiß.
 • Elina casell shop.
 • Billigt snus stockholm 2017.
 • Sann spådom.
 • Radeon settings amd.
 • Infart till fastighet.
 • Batschkapp silvester.
 • Skicka med effekt.
 • Gamla män i nya bilar trailer.
 • Pauly d jersey shore family vacation.
 • Ballett nussloch.
 • Citroen cactus 2016 test.
 • När ökar riskerna för att du ska drabbas av fartblindhet.
 • Räddad av änglar birkan.
 • Avundsjuka kollegor.
 • Epson xp 205 manual svenska.