Home

Kulturförvaltningen utvecklingsstöd

Redovisning av Kulturstöd och Utvecklingsstöd - Stockhol

Utvecklingsstöd Om du beviljats stöd för förstudie ska den bifogas som bilaga. Varje bifogad fil får ha en maxstorlek på 10 MB. Om du har fått flera bifall: Var noga med att trycka på rätt länk till just det beviljade stödet som du vill redovisa Region Stockholm vill ge möjlighet för många olika aktörer att söka finansiering till sin verksamhet. På så sätt verkar vi för ett rikt kulturutbud med stor variation av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder i länet. Stöden ska främja alla former av kultur och ta hänsyn till både spets och bredd. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ges möjlighet at

Stöd till föreningar och organisationer. För att stärka föreningslivets och andra aktörers verksamheter har Stockholms stad flera olika typer av stöd till föreningar och organisationer som går att ansöka om Kulturförvaltningen Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, Regler för Utvecklingsstöd 1 (2 ) Regler för Utvecklingsstöd Vad är Utvecklingsstöd? • Utvecklingsstöd kan ges till projekt som stimulerar en konstnärlig eller kulturell utveckling i Göteborg

utvecklingsstöd Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att godkänna reviderade riktlinjer för Utvecklingsstöd enligt detta tjänsteutlåtande med bilaga. Sammanfattning I ärendet föreslår kulturförvaltningen nya riktlinjer för Utvecklingsstödet som även omfattar kulturella och konstnärliga innovationer Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta i enlighet med bilagda förslag om utvecklingsstöd. Sammanfattning I föreliggande tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen underlag till beslut om utvecklingsstöd till det fria kulturlivet. I denna omgång har 6 ansökningar om utvecklingsstöd med anspråk på 5 077 tkr inkommit utvecklingsstöd. Nominering av referenspersoner sker genom en webbenkät, länkad via www.stockholm.se. Kulturförvaltningens förslag till referensgrupp Kulturförvaltningen föreslår att Moa Wester, Jonas Forssell, Johan Wallnäs och Ingrid Falk, som suttit i referensgruppen sedan halvårsskiftet 2012 får förlängt uppdrag t.o.m

Om kulturstöd Kulturförvaltningen

 1. Kulturförvaltningen Region Stockholm Telefon: 08-123 378 00 E-post: info.kultur@sll.se / registrator.kultur@sll.se Teknisk support ansökningar Systemförvaltare Besöksadress: Södermalmsallén 36, plan 3, 118 27 Stockholm, Postadress: Kulturförvaltningen, Box 38204, 100 64 Stockhol
 2. Kulturförvaltningen arbetar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Våra verksamheter och institutioner tar en aktiv roll i stadens utveckling och kulturstaden Göteborg och är viktiga mötesplatser för både nationella och internationella besökare
 3. Kontaktuppgifter till kulturförvaltningen. Kontaktuppgifter. Telefon 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter) Besöksadress Norra Hamngatan 8 Postadress Norra Hamngatan 8 411 14 Göteborg E-post kultur@kultur.goteborg.
 4. Vill du ha hjälp av Kulturförvaltningens support ser vi gärna att du tar kontakt i god tid. Beredning och beslut om bidrag. Ansökningarna bedöms och bereds av en grupp utvecklare inom Kulturförvaltningen. Yttranden inhämtas också från externa sakkunniga referenspersoner från olika konst- och kulturområden
 5. Du inom det fria kulturlivet kan få rådgivning och ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad. Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har flera olika kulturstöd, subventioner och stipendier som du kan ansöka om. Det är framför allt verksamheter och projekt som riktar sig till en publik som kan få pengar

Stöd till föreningar och organisationer - Stockholms sta

 1. KULTURFÖRVALTNINGEN Ansökan om utvecklingsstöd Sökande 1.2 Kontonummer 1.3 Kontaktperson 1.5 Övrigt Utvecklingsinsats Beskrivning Kortfattad beskrivning 3.3 Fördjupad beskrivning 3.6 Övrig information Budget Intäkter 4.4 Sponsorer 4.6 Övriga intäkter Kostnader 4.12 Övriga kostnader 4.13 Summa budget Bifogade filer Diarienummer: 6.1.
 2. Kultur Vem du än är och var du än bor ska du alltid ha nära till kulturen i Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling
 3. Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med beredning och framtagande av kriterier och villkor till ett remissförslag för ett uppdaterat distriktsstöd ung och ett nytt utvecklingsstöd ung, i syfte att stödja ungas organisering i Stockholmsregionen

Utvecklingsstödet är uppdelat på stöd till projekt och till skollovsaktiviteter. Projekt Föreningar som kan få stöd. En förening kan söka utvecklingsstöd om den har verksamhet för personer mellan 5 och 25 år och uppfyller villkoren för att få söka. För att få stöd måste föreningen bland anna Kulturförvaltningen arbetar för att Stockholms läns invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt konst- och kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stödjer förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet Kulturförvaltningen ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne bland annat genom att fördela statliga och regionala bidrag till utvecklingsprojekt på folkbibliotek och anordna samt ge bidrag till fortbildning för bibliotekspersonal. Fokus ligger på gemensamt lärande, forskning för utveckling och samarbete samt nätverk och dialog Hoppa till huvudinnehåll. Sökformulär. Sö Stockholms läns landsting, kulturförvaltningen: Verksamhetsstöd. Stockholm stads kulturförvaltning: Kulturstöd över 400tkr och under 50tkr. Stockholm stads kulturförvaltning: Utvecklingsstöd över 400 tkr och under 50tkr. September. Konstnärsnämnden: Internationellt studiostipendium. Kulturbryggan: Projektbidrag till nyskapande kultu

När du har skickat in din ansökan ska den granskas och bedömas. Det är utredare på Kulturstöd som gör det, tillsammans med en referensgrupp. Vem som fattar beslut om vem som får stöd varierar mellan olika stödformer. För vissa är det kulturförvaltningen, för andra är det politiker i kulturnämnden som tar beslut Innovativ Kultur har finansierat mer än 170 projekt med över 25 miljoner kronor och stött ännu fler med rådgivning och utökat nätverk. Innovativ Kultur drevs från starten 2008 till och med 2014 av Innovation Impact på uppdrag av Kulturförvaltningen, Stockholms stad i samverkar med Haninge kommun, Huddinge kommun, Nacka kommun, Värmdö kommun och Stockholms läns landsting, samt. Kulturförvaltningens förslag och motivering Sammanfattning I ärendet föreslår kulturförvaltningen att stödet till ungdomsorganisationer framöver ges i två olika stödformer; både distriktsstöd ung och utvecklingsstöd ung, samt föreslår mål för dessa stödformer. Vidare föreslå

Kulturförvaltningen i Stockholms stad har beviljat oss utvecklingsstöd för att nu utreda framtida möjligheter och ge förslag till en verksamhet som är långsiktigt hållbar. Här på vår hemsida kommer vi informera om vår fortsatta verksamhet - kanske på nya c/o adresser kulturförvaltningens kultur- och utvecklingsstöd. 1. Avropsförfrågans omfattning . Avropet avser en utvärdering av kultur- och utvecklingsstödssystemet på Stockholm stads kulturförvaltning. Avropet omfattar en (1) enkätundersökning, bedömning av resultat från verksamhetsstatistik samt ca 30 intervjuer I juni beslutade riksdagen om 15 miljoner kronor extra till distribution och visning. Pengarna kommer till stor del att komma landets biografer till del inom ramen för Filminstitutets utvecklingsstöd för biograf på mindre ort samt stöd till biografägare för öppna visningar I valet av arbetsbord resonerade Kulturförvaltningen tvärtom; det mest hållbara alternativet var att flytta med sina befintliga bord. Med nya bordsskivor restaurerades de till toppkvalitet. En av projektets utmaningar var att förankra en positiv förändring för personalen som flyttade från olika lokaler i city 3,6 miljoner - Kulturförvaltningen får i uppdrag hitta fler besparingar eller intäkter. 2,97 miljoner - Kulturskolans utvecklingsstöd stryks. 2,2 miljoner - Tas av nämndens eget kapital

Senaste nyheterna från kulturförvaltningen i Region Stockholm. Läs mer om särskild utlysning av kulturstöd och övriga insatser under coronakrisen Kulturförvaltningen har rätt att besöka aktivitet/verksamhet som har beviljats stöd. Fördjupad analys. Just nu kan du endast redovisa aktiviteter och insatser inom tidigare kulturstöd och utvecklingsstöd. Beviljat stöd upp till 150 000 krono

De bibliotek vi utser som ska vara med i processen kommer samtidigt att bli beviljade ett utvecklingsstöd, De som antas ska, efter samråd med utvecklare från Region Skånes kulturförvaltning, formulera projektplan och budget. Dessa skickas till Kulturförvaltningen i augusti 2020 Informationsmöte nytt kultur- och utvecklingsstöd Stockholms kulturförvaltnings stöd till kultur- och föreningslivet utvecklas. Med nya riktlinjer öppnar vi upp för nya aktörer och nya initiativ, skapar större flexibilitet och gör det enklare att ansöka

Kartläggning av aktörer inom kulturmiljö i länet

Kulturskolan och Stadsbiblioteket blir verksamheterna som drabbas. Det stod klart när kulturnämnden under tisdagen beslutade om hur 20 miljoner ska sparas under 2019 Taggad med utvecklingsstöd. 44:42. Informationsmöte nytt Använd din röst Stockholm växer Kemikaliecentrum Stockholms stad Idrottsförvaltningen Utbildningsförvaltningen Kulturförvaltningen Kulturskolan Stockholm Stockholms stadsbibliotek Stadsarkivets filmer Skärholmen Enskede-Årsta-Vantör Medioteket Socialförvaltningen Kommunala. Kulturförvaltningen måste spara över 20 miljoner kronor. Nu hotas flera verksamheter att läggas ner. - Det är en oerhört stor besparing vi står inför, säger Anna Rosengren, Göteborgs. Stockholm stads kulturförvaltning: Utvecklingsstöd 50tkr till 400tkr. Oktober. Konstnärsnämnden: Projektbidrag inom teater och dans Yngve Bäck var en av grundarna av Prisma-gruppen och en av de främsta bildkonstnärerna i Finland under decennierna efter andra världskriget Kulturförvaltningens Kulturstöd, Utvecklingsstöd och EU-projektstöd till det fria kultur- och föreningslivet i Stockhol Arjeplogs kommun stödjer lokala insatser för att utveckla landsbygden. Byar och föreningar uppmuntras att skriva egna utvecklingsplaner och har möjlighet att

Inloggning. Logga in med användarnamn och lösenord. Användarnamn: Lösenord Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund möts tradition och innovation i den medeltida staden där det är lika nära till universitet och spetsforskning som till natur och kultur

Nya riktlinjer och bedömningsgrunder för utvecklingsstöd

Ateljéförening som är nybildad eller som inte tidigare tagit emot ateljéstöd från kulturförvaltningen ska anmäla sig här. Anmälan om ny ateljéförening ska göras senast den 5 maj. Andra föreningar än ateljéföreningar ska inte anmäla sig här kulturnämnden beslutar i enlighet med kulturförvaltningens förslag Beslut 1. Region Stockholms stöd till ungdomsorganisationer utgörs både av ett distriktsstöd ung och ett utvecklingsstöd ung, i syfte att främja aktiviteter och möten mellan grupper samt nya aktörer. 2 Bild: Kulturförvaltningen Den dåvarande andre vice ordförande Kristina Tharing (M) förklarade att det inte var ett roligt beslut. - Vi hade aldrig tagit bort det här utvecklingsstödet om. 3,6 miljoner - Kulturförvaltningen får i uppdrag att minska kostnader, eller öka intäkter. Som exempel nämns avgifter för skolbibliotek. 2,97 miljoner - Kulturskolans utvecklingsstöd.

Fördelning av utvecklingsstöd till det fria kulturlive

Se Niclas P.s profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Niclas har angett 13 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Niclas kontakter och hitta jobb på liknande företag Göteborgs Stads kulturstöd: Utvecklingsstöd Du kan söka utvecklingsstöd för projekt som stimulerar konstnärlig eller kulturell utveckling och skapar kvalitativ eller strukturell förändring. Stödet kan också ges till projekt som bidrar till prioriterade strategiska mål i Göteborgs Stads kulturprogram. Ansök senast 21 augusti kl. 12:00 Kulturförvaltningen har stött Judiska museet under många år och 2016 uppgår stödet till 750 000 kronor. Förvaltningen blev tidigt informerad om planerna på en omlokalisering och i juni i år beslutade kulturnämnden om ett utvecklingsstöd på ytterligare 750 000 kronor till utställningen Traces of existence. Den kommer at Fem nya filmprojekt har valts ut till sjätte omgången av STHLM Debut, ett utvecklingsprogram som ger filmare och producenter ett extra stöd när de utvecklar..

Frågor och svar om konsten på Nya Karolinska SolnaTvå gestaltningsuppdrag Karolinska Universitetssjukhuset

Ny referensgrupp för bedömning av kultur och utvecklingsstöd

 1. [KULTURSTÖD] Onsdag 4 oktober klockan 15.00-17.00 har du möjlighet att få individuell rådgivning om kultur- och utvecklingsstöd, i Bryggarsalen på Norrtullsgatan 12N. Möt handläggare från oss på..
 2. Som kulturförvaltningen tidigare befarat är nedskärningar inom Kulturgöteborg att vänta. Detta efter att alliansens budget klubbats igenom i fullmäktige
 3. Leif Mårtensson är ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå. Han har mångårig erfarenhet av både finansvärlden och biblioteks- och kulturvärlden. Leif Mårtensson har arbetat som enhetschef på stadsbiblioteket i Umeå och med Umeås kulturhus Vävens tillblivelse, han har också arbetat med lokaler på strategisk nivå samt stadsutvecklingsarbete
 4. både kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden, som har ett utvecklingsstöd för projekt som bland annat syftar till att få in nya målgrupper i barn- och ungdomsföreningar. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden delfinansierar projektet med ett verksamhetsbidrag om 250 tkr
 5. Följ Kulturförvaltningen Region Stockholm. Utvecklingsprogrammet består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiska insatser som till exempel workshops och coaching

Kulturförvaltningen

Styrelsen. Svensk biblioteksförening leds av en styrelse som utses av årsmötet - föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen utvecklar, leder och samordnar föreningens verksamhet, och ansvarar bland annat för ekonomisk planering och förvaltning av tillgångar Stockholm stads kulturförvaltning bjuder in till ett brett program under Järvaveckan. Besök vårt tält och lär dig mer om minoriteter, träffa konstlegenden.. STHLM Debut är en satsning riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Det är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms Internationella Filmfestival som ett steg för att behålla talangerna i regionen. Huvudfinansiär är Stockholms läns landsting

Örebro kommun är indelad i förvaltningar som är specialiserade inom olika områden och ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning har en politisk nämnd Film Stockholm är Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild. Vi är en del av Region Stockholms kulturförvaltning och har uppdrag från regionens kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. Besöksadress: Bergsunds strand 39, Stockholm (T-bana Hornstull) Postadress: Kulturförvaltningen Box 38204, 100 64 Stockhol Nedanstående är Kulturförvaltningens, Malmö stad remissvar avseende promemorian Framtidens filmpolitik. Sammanfattning Kulturförvaltningen, Malmö stad ser mycket positivt på att filmen, på samma sätt som andra konstområden, nu blir en del av den statliga kulturpolitiken

Kulturförvaltningen - Göteborgs Sta

Näst ut i vår intervjuserie med regionstyrelseordföranden är Susann Ek. Till vardags är hon bibliotekschef inom kulturförvaltningen i Landskrona. stad, och inom Svensk biblioteksförening är hon ordförande i Regionförening Skåne. Vi har bland annat ställt några frågor om hur våren 2020 har varit och om vad regionföreningen har för planer inför hösten Kulturförvaltningen har ca 900 anställda. Ett av förvaltningens uppdrag är att säkra goda villkor för kulturskapare. Enheten för kulturstöd fördelar stöd till det fria kultur- och föreningslivet, folkbildning, samlingslokaler. Du ingår också i teamet som handlägger kultur- och utvecklingsstöd riktat till stadens kulturliv Vi vet att folk idag jämför digitala tjänster med Spotify, Netflix och andra, och vi är superstolta över att den här viktiga tjänsten nu klarar en sådan jämförelse, säger Rebecka Eriksson, kommunikationsansvarig för Världens bibliotek vid Kulturförvaltningen i Malmö att Film Stockholm inrättar ett projektbaserat utvecklingsstöd för visningsverksamheter i länet som innehåller handledning samt ett ekonomiskt stöd på 50 000 kr per ansökan, så att fler. Kulturnämnden delar varje år ut utvecklingsstöd om sammanlagt 5,7 mkr till Göteborgs kulturskolor. Syftet med utvecklingsstödet är att stärka kulturskolans utveckling och därigenom öka barns och ungdomars möjligheter att utöva olika konst- och kulturformer. Kulturskolorna ansöker gemensamt efter dialog med kulturförvaltningen

Kulturskolan: Utvecklingsstöd till om 2 970 miljoner kronor tas bort för 2020. Sommarunderhållningen: minskas med 500 000 kronor. Kulturnatta: minskas med 100 000 kronor. Danssatsningen: utvecklingsdelen minskas med 300 000 kronor, kvarvarande medel för 2020 är 100 000 kronor riktas till att koordinera hemsidan Dansresursen [KULTURSTÖD] Funderar du på att söka kulturstöd i år? Den 16 januari klockan 15.00-17.00 har du möjlighet att få individuell rådgivning om kultur- och utvecklingsstöd i Medborgarhuset Trappan i.. Leif Mårtensson blev vid årsmötet i maj 2019 invald som ny styrelseledamot i Svensk biblioteksförening. Leif Mårtensson är född i Malmö men flyttade 1990 till Umeå. Utöver arbete i Malmö och Umeå har han också långpendlat till arbete i Stockholm under många å I beslutsunderlaget skriver kulturförvaltningen: /Aurora Music har för år 2019 fått 900 000 kronor, som ett utvecklingsprojekt och kulturstrategiskt utvecklingsstöd. Stödet för 2019 var ettårigt. Nu föreslås nämnden besluta att föreningen inte ska uppbära ett långsiktigt stöd. Det senaste halvåret har Film Stockholm i samarbete med Danderyds Sjukhus Smärtrehabilitering och Kungliga Tekniska Högskolan utvecklat ett Virtual Reality-spel som kan användas i rehabiliteringen av patienter med bland annat whiplashskador. Spelat kommer att visas på evenemanget Robottekniken som revolutionerar rehabilitering i Almedalen den 29 juni

Förslag på fyra insatsområden för stärkt folkbildning iResidensprojektet ArtResLab Hagastaden | Kulturförvaltningen

Kontaktuppgifter till kulturförvaltningen - Göteborgs Sta

 1. Kulturförvaltningen beslutar om eventuell förlängning och meddelar dig skriftligt. Återbetalning av outnyttjade medel. Beviljade stöd får endast användas till den aktivitet/verksamhet du har angett i din ansökan. Beviljat stöd som inte använts ska betalas tillbaka till kulturförvaltningen. Återkra
 2. Utvecklingsstöd Om du beviljats stöd för förstudie ska den bifogas som bilaga. Varje bifogad fil får ha en maxstorlek på 10 MB. Om du har fått flera bifall: På Stockholms stads webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig Från och med 22 oktober 2019 justeras utvecklingsstödet med nya generella och särskilda villkor
 3. Utvecklingsstöd från staden. Stockholms stad har glädjande nog beviljat museets huvudman ett sökt utvecklingsstöd, dvs. delar av projektet Trygga rum- kreativa möten gällande teknisk uppgradering i museet. Se beviljade stöd på kulturförvaltningens hemsida. Sök
 4. utvecklingsstöd. För information: annica.sjogren@kultur.goteborg.se . www.skolbio.goteborg.se. rum för ung kultur. stora nyheter! På senaste sammanträdet med göte-borgs stads kulturnämnd blev det beslut om att de ung-as kulturhus ska placeras i lagerhuset, heurlins plats 1. se . Rum för ung kulturs. hemsida och lägg förslag p

När arbetet med filmen startade hösten 2010 var det inom ramen för stadsdelen Linnéstaden, och Kulturskolan fick utvecklingsstöd från Kulturförvaltningen för att genomföra projektet. Under arbetets gång har stadsdelen slagit ihop med Majorna och den nya Kulturskolan Majorna-Linné har omkring 750 elever Kulturförvaltningen har genom en kraftfull satsning för tillväxt om 27,5 mnkr givits möjlighet att ytterligare medverka till att Stockholm växer med kultur. Nytt kultur- och utvecklingsstöd Kulturstödet får en rekordstor ökning under 2012 med 15 mnkr samtidigt som d

Utvecklingsbidrag - Region Skån

Beviljade ansökningar för utvecklingsstöd 2007 Lokala brottsförebyggande råd och andra lokala brottsförebyggande aktörer har under år 2007 kunnat ansöka om ekonomiskt utvecklingsstöd till kartläggning, nätverksträffar, värdskap för nationell konferens eller för att starta eller utveckla arbetet i ett lokalt brottsförebyggande råd Från 1 januari 2016 infördes en förändrad uppföljnings- och ersättningsmodell för husläkarverksamheten inom Region Stockholm. För att utveckla modellen vidare och skapa bästa möjliga framtida uppföljnings- och ersättningsmodell prövar Region Stockholm en alternativ modell under projektet Kroninnovation Alvesta kommun använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på Jag accepterar-knappen samtycker du till att cookies används Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning ningen samt att ta fram riktlinjer för verksamheten tillsammans med kulturförvaltningen. Under uppbyggnadsskedet, hösten 2008, gav staden ett initialt utvecklingsstöd. För en inledande försökspe-riod 2009-2010 utfäste staden ett årligt stöd på en miljon kronor. 2.3 Kulturdirekt bildas som fristående organisatio

Kulturstöd - Göteborgs Sta

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta . att enligt budget 2017 avsätta 875 000 kr till projektstöd inom ramen för film- STHLM Debut består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiska insatser som t.ex. workshops och co aching. Vid varje deadline väljs 4-5 projek Kulturförvaltningen fick i Stockholms stads budget 2016 ett Av de medel för kultur- och utvecklingsstöd som 2015 uppgick till 111.5 miljoner kronor gick ca 9 procent (10,8 miljoner kronor) till bildkonstområdet. Tensta Konsthall hade med 3,5 miljoner kronor det högsta stödet Utvecklingsstöd till kulturskolan. Samt dra in stödet till Film i Väst på 4,5 miljoner kronor och använda 2,5 miljoner kronor av dessa till att balansera budget 2020 och 2,0 miljoner kronor till Göteborgs Stads filmsatsning Utredningen Danskvarteret har genomförs med utvecklingsstöd från Stockholms Stads Kulturförvaltning. Nyheter. 12 augusti, 2020. FREDAGS GAGA. 14 april, 2020. DANSMÄSSAN 2020. 12 mars, 2020. Covid-19 - Nya uppdateringar och generell information. 6 mars, 2020. Att ta betalt - Rekommendationer från KLYS Även kulturförvaltningen ger kulturstöd och utvecklingsstöd. Ett särskilt kulturstöd till unga finns. Därutöver ger de stöd till lokalförvaltande organisationer, ateljé- och studiostöd för konstnärer, stipendier. Socialnämnden ger bidrag till ideella föreningar som arbeta

Vi har gjort en gedigen ansökan till kulturförvaltningen i Stockholm stad och hoppas starkt på att få ett utvecklingsstöd för att utreda framtida möjligheter. Det skulle innebära att vi kan få en resurs som kan arbeta med att analysera, utreda och ge förslag till en framtida verksamhet. Detta är styrelsens viktigaste fokus nu Utvecklingsstödet till kulturskolan på närmare tre miljoner kronor tas också bort. Kulturförvaltningen hade redan lagt ett förslag om besparingar på 16,7 miljoner kronor Ansökan om utvecklingsstöd för Kulturskolan 2018 Ärendet Kulturnämnden har 5 700 000 kronor som är avsedda för utveckling av Göteborg Stads kulturskolor. Kulturnämnden har beslutat att varje stadsdel ska ansöka hos Kulturnämnden för att få ta del av dessa medel. Ansökan ska vara Kulturförvaltningen till handa senast den 31 mars 2017

Folkbildningsstrategi | Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen i Stockholms stad har beviljat oss utvecklingsstöd för att nu utreda framtida möjligheter och ge förslag till en verksamhet som är långsiktigt hållbar. Rädda Hertha Hillfons rika skat Sex bibliotek hotas av nedläggning i Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. På måndag tar kulturnämnden beslut om kulturförvaltningens budgetförslag inför 2020 och staden står inför. KULTURFÖRVALTNINGEN Med beviljat stöd från Stockholms stad följer skyldighet att redovisa vad och hur man använt stödet för att uppfylla Kulturförvaltningens mål. Det är därför viktigt att ni tar del av nedanstående information och anvisningar. Redovisning efter avslutat kulturprogram - görs efter 2 eller 5 månade upPleifi KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2015-11-03 KTN-2015-0505 Sundequist Karin Rev 2015-11-11 Utöver dessa stöd har idrott- och fritidsnämnden två utvecklingsstöd riktade mot särskilda och tidsbegränsade aktiviteter, dels ett projektstöd för utveckling av den ordinarie verksamheten,.

 • Sammanfatta de viktigaste lagarna och reglerna som gäller i arbetslivet.
 • Silla zitate.
 • Hyra partytält härnösand.
 • Folksam hemförsäkring kontakt.
 • Tarmarnas totala längd.
 • Vodka russian drink.
 • Sittvagn britax.
 • Anomali engelska.
 • Corgi facts and information.
 • Hjärtfel foster.
 • Csgo server picker 2018.
 • Pyjamashjältarna kalas.
 • Återkommande tia attacker.
 • Garland meaning.
 • 12 stegsprogrammet bok.
 • Kyklop zlín.
 • Obi.pl english.
 • Manuel concha bror.
 • Schebo bruk.
 • Äkta bolognese.
 • Lund university excel.
 • Protopic eksem.
 • Vasalundshallen bassängschema.
 • Svenska sportkommentatorer.
 • Babybox libero.
 • Lpga moneylist.
 • Anais.
 • Vårtor internetmedicin.
 • Studiedagar jönköping 2017.
 • Så mycket bättre 2014 låtar.
 • Acrodermatitis chronica atrophicans symptome.
 • Skalfasader göteborg pris.
 • Vem tänker jag på lek.
 • Shredder freeware deutsch.
 • Antagningspoäng linköping 2017.
 • Cracker selber machen rezept.
 • Bankgirocentralen kontakt.
 • Max martin hemsida.
 • Elvira madigan band.
 • Exempel på biomassa.
 • Vedum kök kampanj.