Home

Fällning laboration

 1. Om det bildas en fällning i en av brunnarna, så försök att skriva en formel till det svårlösliga saltet som har bildats. Tänk på att det måste vara en ny kombination mellan en positiv och en negativ jon. I formeln skrivs alltid den positiva jonen först och sedan den negativa jonen
 2. Läs mer om fällningsreaktioner på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-1/lektioner/kemisk-bindning/fallningsreaktioner.html Övningsuppgifter, gamla pr..
 3. Substitutionsreaktion med fällning. Jag håller på att skriva en hypotes till en laboration som jag ska göra vid ett senare tillfälle och tror att jag förstår det mesta, men blir inte klok på en del detaljer
 4. laboration fällningar. pythsan Medlem. Offline. Registrerad: 2009-10-19 Inlägg: 14. laboration fällningar. jag har fått nöjet att laborera med fällningar. Där jag blandat dessa med varandra och ska skriva kemiska formler för dessa. med resultat

Fällningsreaktioner - YouTub

Fällningen sjunker sakta till bottnen och tar samtidigt med sig smutspartiklarna i vattnet (medfällning). Processen avlägsnar både små jordpartiklar och bakterier. Att det verkligen finns hydroxidjoner i CaO-lösningen, dvs att den är basisk , påvisas av att lackmuspapperet blir blått Laboration - kemisk fällning. Studera processchemat för vattenreningen här. Tillverka sjövatten genom att i en bägare antingen blanda jord + kranvatten eller genom att hälla teblad i varmt kranvatten. Häll över lite sjövatten i en bägare och spara till senare för att kunna jämföra med slutresultatet

Alla varianter av laborationer, från slutna till helöppna, har någon fördel. Det visar forskningen om frihetsgrader. Här hittar du 15 laborationer där eleverna får utveckla sin förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer Skriva labbrapport En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment. Alla labbrapporter följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna återupprepas av vem som helst. Layout - Mall för en labbrapport Dokumentet ska ha ett sidhuvud som innehåller följande: Namn, Klass, Skola. Vem/vilka du utförde laborationen med. [ Ingen fällning bildas alls. b) Här hamnar silverjoner och jodidjoner tillsammans. Alltså kommer vi få en fällning av silverjodid, som dock inte är vit utan gul. c) Här kommer silverjoner och kloridjoner att hamna i samma provrör, vilket innebär att de kommer att bilda den vita fällningen silverklorid. Rätt svar är alltså provrör c

Hur uppstår fällningen och varför? En gissning är att silverjoner som är färglösa reagerar med SCN-jonerna, som tillsammans med järn(III-jonerna) ger en kraftigt rödbrun-färgad produkt, men tillsammans med silverjoner ger en mjölkvit fällning genom minskning av järnjonkoncentrationen. Antar att det är så i alla fall Identifiera ett okänt salt. hej vi har haft en labb på kemin där vi skulle identifiera okända salter. Jag hade ett salt som var grönt och bär jag brände det med brännare så fick jag en gul/ljusorange låga (mest gul) samt att jag fick fram en vit fällning med bariumnitrat..

Substitutionsreaktion med fällning (Kemi/Kemi 2) - Pluggakute

Första steget är att ta saltlösningen i pipett nr 1 och droppa en liten droppe på plast pappret, blandade sedan ner lite av bariumklorid. När det är gjort så var det dags att kolla om det vart en fällning eller inte. Repeterade på samma sätt med pipett nr 2 och 3 med bariumklorid kurs: grundläggande kemi labbgrupp a2 medlaborant: datum: 180117 stockholm universitet laboration: synteser del syntes av aluminiumfosfat, alpo4 syft

Video: Pluggakuten.se / Forum / Kemi / laboration fällningar

Vad är egentligen en fällning? ! Enfällningärenjonförening(e<salt) som#är#mycket svårlöslig#i#vaen #och#därför#fälls#ut.## Vissa!joner!binder!hellre!Ill!varandra!än!Ill!va<enmolekyler!och#därför#löser#sig#inte#salteti# vanet.#Allaämnen#e:ersträvar#nämligen#såstarkabindningar#som#möjligtoch#vissajoner#binder Orsaken till att fällning bildas är alltid att lösligheten för ämnet överskrids. Men vad som gör att lösligheten överskrids kan bero på flera saker: Kemisk reaktion : Exempelvis reagerar silverjoner med kloridjoner till svårlöslig silverklorid när lösningar av silvernitrat och natriumklorid blandas

Vit fällning BaSO 4 Lösningen är fortfarande blå av kopparjoner: Ingenting händer Lösningen kan skifta åt grönt beroende på koncentrationen kloridjoner. Vit fällning BaSO 4 Lösningen är fortfarande blågrön av nickeljoner: KI: Långsam reaktion. Lösning ändras från gul-grön till brun. Utfällning av grå kopparjodid, CuI(s För en effektiv kemisk fällning ställs krav på pH och alkalinitet. De utvalda vattenverken använder krita-kolsyra för att höja pH, alkalinitet och hårdhet på vattnet. Bristande funktion vid krita-kolsyrasteget kan påverka den kemiska fällningen negativt men även faktorer i råvatten-kvaliteten, såsom temperatur och färg, kan påverka Laboration DNA-EXTRAKTION en del av DNA-skolan I det här experimentet ska du få fram DNA ur en kiwi och testa att rulla upp det på en pinne. Lycka till! Tid för genomförande: 20 minuter Säkerhetsfaktor: Ofarligt Svårighetsgrad: Kräver viss labbvana Säkerhet occh miljö Inga farliga kemikalier förekommer i laborationen Om det inte finns fällning på botten, tillsätt mer stärkelse. Övrigt Laborationen kan passa in i undervisningen, då läraren talar om analysmetoder, organisk kemi, redoxreaktioner, stökiometri eller kemins karaktär och arbetssätt

Laboration I den här laborationen gjorde vi en analys för att fastställa om vårt prov med mörk snö innehåller några av följande katjoner (positiva joner): silverjoner, järnjoner, kopparjoner och zinkjoner. Det första vi gjorde var att filtrera den mörka snön genom ett filterpapper för att få bort smuts och lera som provet innehöll Öppna laborationer - Öppna sinnen . En ö av gips . Vid tillverkning av superfosfat på SUPRA i Landskrona bildades CaSO. 4, det vill säga gips Laboration Osmosförsök med rödlök och potatis Bakgrund Växtceller kan ta upp eller avge vatten genom cellmembranet. Vattenmolekylerna transporteras genom passiv transport. Växtcellernas cellvägg, som ligger utanför cellmembranet, är stark men porös och medverkar inte i de osmotiska förloppen Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det var förra veckan som studenterna skulle utföra en laboration som en del av sin biologiutbildning.; Många läkarstudenter har varit med på en laboration där en avvikelse upptäckts.; Låt oss anta att en student under en laboration får ett avvikande resultat Blandning av BaCl2 och CuS04 respektive BaCl2 och Na2S04 bildar båda fällning av bariumsulfat, BaS04. De två lösningarna som bildade fällning uteslöts. För att skilja på dessa två lösningar, mellan vilken som var kopparsulfatlösning, CuS04(aq) eller natriumsulfatlösning, Na2SO4(aq) lades en bit zink ner i var och en av lösningarna

Laboration - reagens Laborationer Efter genomfört studiebesök på Naturhistoriska riksmuseet ska eleverna tillbaka i skolan lära sig om reagens och hur man kan använda dessa för att identifiera olika ämnen. Målet är att eleverna ska få en djupare förståelse för vad ett minera Den vita fällning du fick kan ha varit bly(II)acetat eller något hydroxikomplex. Tenn(II)acetat är troligen mer lättlösligt. Någon enkel metod att säkerställa att det inte är bly kan jag inte ge, det bör göras av ett analyslaboratorium. Vänligen / Nils-Ola Persson

Labbrapport: Salter och Fällningar - Kemi - Studienet

C. Silverjoner bildar en vit, svårlöslig fällning med tiocyanatjoner: Ag+ + SCN- → AgSCN(s) Vad tror du kommer att hända om du tillsätter en droppe silvernitratlösning till brunn C? Kommer lösningens färg att bli rödare, ljusare eller vara oförändrad? Motivera ditt svar. Tillsätt droppen, iaktta färgen och anteckna vad som sker Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion. Detta innebär att reaktionshastigheten för den framåtskridande och den bakåtskridande reaktionen är lika, och koncentrationen av reaktanter och produkter är konstant. När detta skett så sker ingen förändring i proportionerna, det vill säga koncentrationerna hos. V 19 8D: laboration 8CE: rep inför prov repetitionsyroroch baser repetitionsyrorochbaserFACIT V 18 PRAO V 17 Idag ska vi laborera! Välj en av nedan laborationer. Jag vill ha din slutsats mailad till mig innan lektionens slut. V 16 Idag ska vi lära oss mer om skillnaden mellan syror och baser och hur man använder basisk Är du som jag, så ägnar du kanske en tredjedel av kurserna i Kemi 1 och Kemi 2 åt laborationer. Eftersom jag dessutom flippar på klassrummet har jag frigjort så mycket tid i klassrummet att jag oftast kan börja mina andra lektioner med en demonstration av något slag

Fällning med joner. Av Michaela Vendt. Utför en laboration med ämnen som har jonbindningar. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. Hypotes och resultat 3. Slutsats 4. Utvärdering. Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad. Logga. Fällning Fällningens färg Joner i blandningen Fällningens namn Reaktionsformel Natriumklorid + silvernitrat ja vit Ag+, NO 3 −, Na+, Cl− silverklorid Ag+ + Cl− → AgCl(s) Natriumsulfat +bariumklorid Bariumklorid + Silvernitrat Natriumsulfat + silvernitrat Ammoniumklorid +silvernitrat Alun + silvernitrat Alun + bariumklori

Skolkemi - experimen

Laboration 4 - Kopparcykeln . Under de senaste årtiondena har folk insett att jordens resurser är begränsade. Som en följd av detta är Tillsätt NaOH tills det slutar bildas mera blåaktig fällning (rör ej om). Kontrollera om pH är basiskt, om ej, tillsätt lite mera NaOH tills ni når ett basiskt pH. Fällningen är Cu(OH)2 I denn laboration påvisas en infektion av PFBV-virus (Pelargonium Flower Break Virus) som kan förekomma hos pelargonier. Till laborationen används ett kit avsett för 14 laborationsgrupper. Laborationen är hämtad från Helix-laborationspärm av Åsa Jouper-Jaan, Britt-Marie Lidesten, Elisabeth Strömberg Fällningen löses i vatten inför det sista reningssteget då hemoglobinet ska separeras från kvarvarande proteinföroreningar och från saltet med s.k. Denna laboration går ut på att bestämma molekylvikten för ett protein genom att analysera det med sodiumdodecylsulfat-polyakrylamidgelelektrofores, SDS-PAGE

12 Lektioner om vatten Sydvatte

Se laboration! Det bildas en gul fällning av blyjodid. 06.00 En pappersbit, en lysdiod på 1,8 V samt ett magnesiumband bildar ett litet batteri som får lysdioden att brinna. Grafitbiten är inte nödvändig. Nyckelord kemi, kemist, grundämne, atom, molekyl, jon, jonförening, protoner Denna laboration består av tre delar: A. Restriktionsklyvning av plasmiden pCANTAB samt konstruering av restriktionskarta. Det ska bildas en vit fällning i röret och lösningen ska bli färglös. 6. Centrifugera 13 000 rpm 10 min för att samla fällningen på rörväggen Sammanfattning: Denna laboration beskriver vad som händer när olika lösningar/ämnen blandas. Målet av laborationen är att bestämma om en reaktion ska ske mellan ämnena eller inte och hur detta kan bevisas. Under laborationen använder man olika lösningar och två metaller ( zink och magnesium)

Laboration. A Undersök hur metalljoner respektive icke-metalljoner reagerar i lösning och bildar fällning. lösning med vilket ämnet ska påvisas. lösning av det ämne som ska påvisas 1. Litteraturvärden från kemiläraren hade innan försöken började angett att halogenerna mycket lätt bildar jonföreningar med silver. Dessa jonföreningar är väldigt svårlösta. Ag+ (aq) + NO3- (aq) + våran lösning AgI (s) + NO3- (aq) Den fällning som bildades när silvernitratlösning droppades i var AgI. Resultat för del 2 Laboration. A Undersök hur metalljoner respektive icke-metalljoner reagerar i lösning och bildar fällning. lösning med vilket ämnet ska påvisas. lösning av det ämne som ska påvisas 1

Öppna laborationer - öppna sinnen - Skolverke

Naturlig försurning och försurning orsakad av människan. Försurning innebär att vattnets pH-värde minskar över tiden. Försurningen kan vara orsakad av naturliga processer eller av människans aktiviteter -> röd fällning -> innehåller glukos; Man satte 5 droppar av brödlösningen i ett provrör. Man tillsatte NaOH och CuSO 4 i provröret. Blindprov: Man satte några droppar mjölk i ett annat provrör och tillsatte samma ämnen som förut. Om lila-> finns det mjölkprotein; Vi hade en ljusblå vätska -> brödet innehåller inte mjölkprotei Jorden = Vattnet Titta på en satellitbild över jorden så ser du att jorden består till stor del av vatten. Världshaven är större än landområdena. Det mesta av vattnet är saltvatten i haven, cirka 97 %. isarna vid polerna samt glaciärerna innehåller 2 % av jordens vatten. grundvattnet utgör 0,6 % och det sötvatten som finns i sjöar och floder är faktiskt bara några hundradels. Sökresultat: fällning. Fler videos. Flest tittar; Senaste filmerna ; 17. Analys av vatten; En historisk laboration från 1807 och en modern laboration om vatten. En produktion från Medioteket. Kemisäkerhet: Anders Ödvall. Film, ljud och redigering: Hans Johansson och Magnus Mählkvist. S. Allt du behöver för A-betyg i Biologi, Kemi, Bioteknik m.m. på gymnasiet! Ända sedan jag började undervisa 2001 har jag lagt upp all min undervisning på min.

Skriva labbrapport - Läxhjäl

Innan varje laboration måste en riskanalys göras. För varje kemikalie ska R- och S-fraser tas fram och skrivas ut i klartext. I fall något går snett under laborationen är det observationer man gör, som till exempel bildning av fällning eller gas, färgfenomen och liknande Denna laboration gick ut på att ni skulle kombinera åtta olika lösningar för att se vilka som bildade olösliga föreningar. Utifrån detta resultat skulle ni sedan skriva balanserade formler för de kombinationer där det skedde en reaktion Laboration: När man laborerar är det viktigt att man dokumenterar sin laboration, så att man kan göra om den och få samma resultat samt någon annan ska kunna göra den och få samma resultat som vad du fick. Att dokumentera en laboration gör man på följande sätt: Titel: Laborant: Ditt namn. Datum: Datum då du gjorde laboratione

Att identifiera ett okänt salt - Naturvetenskap

Silvernitrat (latin: argentum nitricum, kemisk formel AgNO 3, molmassa 169,9 g/mol), även kallad lapis från dess äldre latinska benämning lapis infernalis, är salpetersyrans silversalt, eller silvrets nitrat.. Framställning. 1]. Silvernitrat tillverkas genom lösning av rent metalliskt silver i salpetersyra, indunstning till torrhet och upphettning av indunstningsresterna till smältning. Till laboration 1,2 och 4 ska skriftlig rapport lämnas in senast fem arbetsdagar efter genomförd som bildas vid varje vit fällning och sedan koppla ihop respektive observation med berörd reagensreaktion. Eventuella diagram görs för hand enligt den standard som ni lärt er på en a

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [KE 2/B] Labrapport ..

Varje laboration börjas med barnens förutsägelser (hypoteser). Elever kommer sedan att följa upp enkla instruktioner och använda sina sinnen för att observera och beskriva egenskaper hos fasta ämnen, vätskor och gaser (vattenånga, luft). Varje laboration följs av diskussioner och följdfrågor och dokumenteras. Redovisning TROMMERS PROV: slutsats Betyg A Trommers prov är alltså ett sätt att ta redapå om en lösing innehåller enkla sockerarter. Provet kan alltså inte ge något utslag på polysackarider d.v.s att lösningen ändrar färg från djupblå till röd. Detta beror på att det krävs att det finns en reducerande sockerart i lösningen. Anledningen till att lösningen ändrar färg beror dock inte. Idag genomfördes en del experiment med fällningar.Kalk och HCL användes för att få fram en fällning. Laboration. Tidstillgång: 3 timmarMål för veckan:Skriva klart utförande för laborationen. Hur nås målet:Genom att lägga ner tid för skrivandet av rapporten Fällningen sugfiltreras och tvättas med 10 cm. 3vatten och 10 cm3 etanol. Spara filtrerpapperet med indigofällningen till infärgningen. Riskbedömning: Laborationen är måttligt riskfylld . o-nitrobensaldehyd irriterar hud och luftvägar och kan orsaka allvarlig ögonirritation. Vid kontakt med hud och ögon, skölj länge med vatten Etiketter:fortbildning, kemi, laboration När jag såg att jag kunde välja kemi som delkurs i min fortbildning som naturkunskapslärare blev jag glad. Kemi är något jag inte läst på 13 år, jag kom ihåg hur kul det var i högstadiet och gymnasiet, och min nyfikenhet väcktes

Rapporter för laboration 3 och 5 ska lämnas in senast två veckor efter det att de utfördes. Namn: 1. STUDIER AV OLIKA CELLER UPPGIFT Jämföra växt- och djurceller. Lägg märke till om fällning bildas för en eller för flera droppar och notera eventuell reaktion vid ytterligare tillsats. Lösning 1 - 2 droppar 10 droppar FeCl3 (0,1 M En gul fällning är normal efter autoklaveringen. Den kommer att lösas upp när mediet används. Odla cyanobakterier i vätskekultur Materiel Euglena-laboration Euglena är en intressant organism eftersom den kan leva både som växt och som djur Batteri-laboration. Bedömning av bedömningsuppgifterna. Brobygge. Dokument om broar och hållfasthetslära. Drivkrafter - förberedelse för individuell uppgift. Eget arbete. Cl- ger fällning med droppar av Ag + CO 3 2- bildar gas med syra och ger oftast fällning mer både Ba 2+ och Ag Start studying Kreatininlaboration. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Bariumklorid producerar fällning av bariumsulfat om det tillsätts till lösning med sulfatjoner. Nyckeltermer för att identifiera en kemisk reaktion:. 32003R2003. Europaparlamentets 7.1 Beräkningsmetod och formel. För varje bestämning (6.1), uttryckt i procent av det siktade provets massa, erhålls. På en labboration eldade vi bariumklorid

Identifiera ett okänt salt (Kemi/Kemi 2) - Pluggakute

Man ser dem först som en grumling. Den kallas för fällning. Om man filtrerar lösningen fastnar silverkloriden i filtret medan lösningen av de andra jonerna rinner igenom. Lab: Undersök om ett okänt prov innehåller kloridjoner. 1. Gör lösningar av silvernitrat och kalciumklorid Innan varje laboration måste en riskanalys göras. För varje kemikalie ska R- och S-fraser tas fram och skrivas ut i klartext. I fall något går snett under laborationen är det viktigt att snabbt få fram rätt information. Tänk igenom laborationen och gör gärna ett flödesschema - det är lätt att glömma någon kemikalie fällning - kristaller som bildas när lösta ämnen fälls ut från en lösning. LABORATION - VECKA 7 - 8. Vätskeblandningar. Material: provrörshållare, 3 provrör, 1 tesked, salt, oboy, matolja, diskmedel. I denna laboration ska tre typer av vätskeblandningar undersökas Det bildas en vit fällning vid titreringens slut. Vad består den av? Redovisning:Försöksresultatet. Reaktionsformel. Beräkningar. Förslag på vad fällningen är (gärna med en reaktionsformel). Diskussion av felkällor. Jag har i många år gjort denna laboration i åk 1 efter att vi läst om syra-bas-titrering De kemikalier och den filterduk som up pvisat bäst resultat vid laboration användes sedan vid fullskaleförsök som pågick mellan oktober 2004 och januari 2005. Försök gjordes med olika tillsats av flockningsmedel samt slam. Reglering av tillsats av flockningsmedel har också testats i fullskala, med varierande resultat

Att skriva en labraport 1. Disposition av rapporten Rubrik: Använd laborationens namn som rubrik. Inledning: Ge en kortfattad teoretisk bakgrund, ange målet med laborationen och i förekommande fall en hypotes för utfallet grundad på bakgrundsteorin Det visade sig att dagens laboration skulle visa hur man hanterar en brännare och hur man värmer olika ämnen i provrör. Vid en analys av en okänd vattenlösning får du en gulorange lågfärg och en vit fällning med silvernitrat. Till din hjälp har du tabellen nedan och dina kunskaper från uppgift nr 32

TYPISKA SYSTEM H 2SO 4, H 2SO 3, H 2CO 3, H 3PO 4 . FÖRDELNINGSDIAGRAM. ANVÄNDNING Buffert SAMBAND OBS! För syra-system pH = pK a-- log [HA]/[A ] se även Kap 12 . ATT KUNNA Skissa diagra *Laboration V.40 Metoder för kvantifiering av bakterier *Lab. V.42 Identifiering av okänd bakterie *Lab. V.43 Svalg & Urin * PCR frigjort svavelväte binds till i mediet tillsatt järn och bildar järnsulfid som kan ses som en svart fällning. RÖRLIGHET : Icke riskfylld laboration. Nedanstående tabell finns också på overheadfilm. Blanda en droppe av vardera . lösningen i resp.ruta på oh-filmen och skriv upp resultatet i tabellen på stencilen . Skriv reaktionsformler i de fall då fällning bildas. Saltlösningar AgNO3 Pb(NO3)2 Ba(NO3)2 NaCl NaBr NaI Na2SO4 K2CrO4 2

En fällning är en olöslig färgad produkt. I och med detta har vi slutfört processen. Nu är det bara att tolka resultatet och se om det stämmer överens med sin hypotes, det resultat man innan genomförandet trott att man ska få Laboration Kristallvatten: kemi_1_lab_kristallvatten.docx Syror o baser (kap 5 o12) ke1_syror_och_baser__2_.pdf Laborationsrapporten: hur_skriver_man_en_laborationsrapport.pdf Oxidation/Reduktion (kap 8): ke1__redoxreaktioner.pdf Termokemi (energi) (kap 11): kem1_kemi_och_energi_2.pd I denna laboration mättes den viktspecifika ytan hos ett pulver med en Blaine. permeameter. Det som kan hända om man har otur är att man får en fällning, att läkemedlet. inaktiveras av fel pH, att läkemedlet adsorberas till plasten, att infusionen Hej! Skulle gärna behöva lite hjälp med en laboration som man har gjort. Har ingen som helst aning om hur man skall göra på den här. Så här ser det ut. 1. Väg upp ca 1 g kristalliserad kopparklorid i bägaren. Ange massan med tre värdesiffror. 2. Mät upp 25 ml avjoniserat vatten i mätglaset och häll vattnet över pulvret i bägaren Tex Ag+ reagerar med Cl--joner och bildar fällning, ett svår lösligt salt AgCl (s). Spektroskopi. Med hjälp av elektromagnetisk strålning ta reda på vilka ämnen som ingår. Masspektrometri. Tar reda på de ingående ämnenas vikt. Smältpunkt, kokpunkt

 • Matematisk statistik sammanfattning.
 • Liverpool station london.
 • Stort könsorgan.
 • Världen är din magnus uggla.
 • Larry ellison wife.
 • Yamaha yz 125 säljes.
 • Mischa zverev.
 • Wells fargo center.
 • Vad är aws.
 • Går den som går i lära.
 • Myntsida ave.
 • Fastighetschef jobb.
 • Cylinda torktumlare tk 5170.
 • Halloween bremen 2017.
 • Skf huvudkontor.
 • Zurich ron orp.
 • Vad väger ett flak flasköl.
 • Ekebyhovs slott julbord.
 • Dubai eye.
 • Restauranger kopparberg.
 • Manuel concha bror.
 • Lägga singel runt huset.
 • Epic resväska reflex.
 • Va anslutningsavgift göteborg.
 • Examen i psykologi jobb.
 • Tinglan hong tabitha grant.
 • Deniceemoberg träningsschema.
 • Krillolja gravid.
 • Mietwohnung bautzen balkon.
 • Instabilt bäcken övningar.
 • Klingspor författare.
 • Hannes bauer freundin.
 • Stass.
 • Chippendales movie.
 • Anomali engelska.
 • Jose mario mourinho jr. matilde mourinho.
 • Hinagdanan cave.
 • Skapa mall i powerpoint.
 • Tornado zusammenfassung.
 • Äventyrsresor nepal.
 • Lära sig dutch.