Home

Vilka länder har inte euro

Euro - Wikipedi

 1. Euro (€) (uttal: eller [1] [2] [3]) är sedan den 1 januari 1999 den officiella valutan i euroområdet och den valuta som används av Europeiska unionens institutioner. Eurosystemet, bestående av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna inom euroområdet, ansvarar för utgivningen av euro, som sedan den 1 januari 2002 existerar kontant i form av eurosedlar och euromynt
 2. Euroområdet, även känt som euroland, euroländerna eller eurozonen, utgörs av de 19 medlemsstater inom Europeiska unionen som har euron som valuta. Dessa medlemsstater har överfört sina befogenheter över den monetära politiken till europeisk nivå genom Eurosystemet.Cirka 340 miljoner människor bor i euroområdet, som är en av världens största ekonomier
 3. Länder med Euro. Sverige är med i EU men vi har inte Eu's gemensamma valuta som heter EURO. Tillsammans med Danmark och Storbritannien så har vi kvar våra egna valutor. Men vi som använder Flygtid.se är ju reseintresserade och då kan det vara bra att veta vilka länder där ute som använder Euro som valuta
 4. Euron är gemensamt myntslag för 19 EU-länder men även sex andra länder använder valutan. Euron infördes som elektronisk valuta 1999 i elva EU-länder och som mynt och sedlar i januari 2002. Det ekonomiska och monetära samarbetet EMU (Ekonomiska och monetära unionen) innebär att alla medlemsländer har en gemensam valuta och penningpolitik
 5. Sverige har undvikit detta bland annat med en negativ folkomröstning. Storbritannien och Danmark har dock erhållit undantag att införa euro tack vare särskilda protokoll. Oavsett vad man anser om denna debatt så kan det vara bra att veta vilka länder som använder euro som officiell valuta
 6. Men senare under mötet förändrar han sin beskrivning av det svenska förhållande till euro med att Sverige trots allt redan har ett undantag. - När det gäller euroundantaget så har vi i praktiken det. Det finns ett beslut i rådet 1998 som säger följande: Grekland och Sverige uppfyller för närvarande inte villkoren för införande av den gemensamma valuta
EU-länder säljer tortyrredskap | Nyhetssajten Europaportalen

I Sverige så har euron ännu inte accepterats som valuta, men man kan använda sig av euro på de flesta håll och det finns numera butiker som märker ut sina varor både i SEK och EUR. Hos oss så hittar du de senaste uppdateringarna om EUR kursen. Mer om Euron. Sedan den 1 januari 1999 så är EUR euroområdets gemensamma valuta Demokratiska länder har aldrig gått i krig och bättre möjligheter att jämföra priser mellan länder. Därigenom kommer euron att pressa priserna problem beror inte på euron Visa statistik över Eurojackpot-vinnare, exempelvis när och var jackpott har vunnits, största jackpottar som vunnits och antal vinnare för varje år Här kan du se vilka EU-länderna är och vilka EU-länder som har euro som valuta. Klicka på ett land i kartan för mer information om landet. Visa på kartan. Euroländer , läs även upp länder som De svenska politikerna har inte infört euro i Sverige

Euroområdet - Wikipedi

Flera länder som har euro har fått ekonomiska problem. Att det går bra för svensk ekonomi beror bland annat på att vi inte har euro. Vi kan bestämma själva. Miljöpartiet. Vi vill inte ha euro. När länderna är så olika blir det problem med gemensamma pengar. Om vi har euro kan vi inte bestämma över vår egen ekonomi på samma sätt. Nio nya länder i världen rapporterade sina första coronafall under söndagen - och ytterligare fyra under måndagen. Bara ett enda land i Europa har nu siffran noll i rapporterade fall, enligt WHO. - Det vi är oroligast för är om covid-19 skulle drabba länder med svagare sjukvårdssystem, har WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus tidigare förklarat

Intyg visar vilka länder som är inblandade Du visar vilka regler du följer genom det intyg du använder. Om diagonal kumulation har tillämpats behöver du ange i ett varucertifikat EUR-MED eller i en fakturadeklaration EUR-MED att du har tillämpat kumulation med något land Avtalet har alltså formellt trätt i kraft, vilket betyder att alla länder som formellt antagit avtalet är rättsligt bundna till det enligt internationell lag. Avtalet i sig innehåller dock både bindande och icke-bindande komponenter. I oktober 2019 har 187 av de 197 länder som står bakom FNs klimatkonvention formellt godkänt avtalet. 5 Sverige och euron. År 2003 höll Sverige en folkomröstning om deltagandet i valutaunionen. Resultatet innebar att Sverige inte införde euron som valuta. Sverige har inte ett formellt undantag från euron men ett eurotillträde är inte aktuellt förrän det finns ett folkligt stöd för det. EU-arbetet i riksdag och regerin Vilka länder har infört euron Valuta Inte alla länder som ingår i EU använder euron , och vissa nationer som inte ingår i Europeiska unionen har monetära avtal för att använda valutan . Flera andra länder arbetar för att införa euron

Vilka länder i EU inte använder euron som valuta? Danmark, Sverige och Storbritannien har valt bort euron som valuta. Några nyare medlemmar i EU ännu har uppfyllt inte villkoren för att ansluta sig till euron, men lovade att göra det inom en snar framtid.De 24 länder som använder euron är:Andorra, Från onsdag öppnar Italien landet för både turister inom EU och för regionalt resande i landet. Gradvis häver EU:s turistmagneter sina gränsrestriktioner, men i flera länder är svenskar fortsatt svartlistade. Coronastängda länder fortsätter att undan för undan att lätta på. Varucertifikat EUR.1 och varucertifikat EUR-MED används i handeln med de länder och för de ändamål som framgår av sidan Bestämmelser för olika länder och områden. En exportör kan också själv upprätta en deklaration om ursprung på en faktura eller ett annat kommersiellt dokument

Lista: Länder med Euro - Flygtid

Länder utan avtal. Huruvida medborgare i de länder som inte har något avtal med EU har rätt att arbeta i ett EU-land, beror på vilka lagar som gäller i det berörda landet. För anhöriga till EU-medborgare gäller dock särskilda regler. På följande områden har EU regler som gäller för arbetstagare från alla länder utanför EU. I sammanställningen lämnas uppgift om köpares VAT-nummer, land och värde. Det framgår däremot inte vilken sorts varor företaget har sålt och i vilka volymer. Vilka valutakurser ska jag använda? Vid rapportering via IDEP går det att mata in valutakod och värde i utländsk valuta. Du behöver inte leta upp aktuell valutakurs Nej, du bör kontrollera med din bank om vilka länder som du kan skicka pengar till. Vissa länder, till exempel Iran och Nordkorea är det nästan omöjligt att skicka pengar till. Det beror på att risken för penningtvätt och/eller terrorismfinansiering är så hög att bankerna inte anser att det är möjligt att genomföra transaktioner dit Flera länder i Europa har infört nationella lagar mot tiggeri. Tillämpas dock inte. Grekland Tiggeri kan ge sex månaders fängelse och upp till 3.000 euro i böter

Länder såsom Cypern, Grekland, Italien, Portugal och Spanien planerar öppna sina gränser. Men länderna tänker införa olika regler. Det vanliga är att resenärer från EU tillåts, men till. Euro-sedlarna ser likadana ut i alla länder, till skillnad från mynten som har en nationell sida och en gemensam sida. Mynten är dock giltiga inom hela euro-området oavsett vilket land som präglat myntet. Mynten finns i valörerna 2 euro, 1 euro, 50 cent, 20 cent, 10 cent, 5 cent, 2 cent och 1 cent Och där vill och måste vi som bank ta vårt ansvar. För att skydda dig och oss mot finansiell brottslighet begränsar vi från och med 1 juli 2020 antalet länder som du kan skicka och ta emot pengar till och från. Du kommer även i fortsättningen kunna skicka och ta emot utlandsbetalningar till och från ett stort antal länder Vilka länder har vunnit Eurojackpot? Sedan starten 2012 har Eurojackpot fallit ut till massor av olika länder. Till Sverige har vinsten gått tre gånger - 2018, 2019 och 2020. Nedan hittar du statistik för Eurojackpot, samtliga jackpotutfall, vinstsummor och vilka land vinsten gått till

Danmark använder inte euron men har sin valuta, kronan, knuten till euron för att upprätthålla landets ekonomiska stabilitet och förutsägbarhet och för att undvika stora svängningar och spekulation på sin valuta. Det är knuten i en 2,25 procent utbud av 7,46038 kronor till euro Om du skickar EUR till en mottagare inom EU/EES d.v.s. en Europabetalning så har mottagaren normalt pengarna bankdagen efter betalningen är gjord. Vid betalningar i andra valutor och till andra länder får mottagaren ofta pengarna inom 2-4 bankdagar. Det kan dock ta längre tid bland annat. beroende på hur mottagarbanken hanterar betalningen Vilka länder har de största utsläppen idag? På videon kan du se hur utsläppen har utvecklats i olika länder sedan 1800-talet. Ju större cirkeln vid landet är, desto större är.

EMU/Euron Nyhetssajten Europaportale

Eurons medlemsländer Euron

Landet ligger i år på 72:a plats och ligger efter länder som exempelvis Tanzania. För bara sex år sedan låg Japan på elfte plats. Det var tsunamin och kärnkraftshaveriet i Fukushima som blev början på Japans fall på listan. Så vilka är då de sämsta länder för journalister att arbeta i? Här kommer jumbolistan: 1) ERITRE Vilka länder använder ÅÄÖ? Så du ska ut och resa och vill känna dit lite hemma ändå med bokstavering av meningar trots att du kanske inte förstår språket? Vi i Sverige använder å, ä och ö väldigt ofta medans man i Finland i princip aldrig använder Å i skrift. Å finns dock med i det finska alfabetet som en kvarlämning från det svenska språket Vilka länder i EU inte använder euron som valuta? Danmark, Sverige och Storbritannien har valt bort euron som valuta. Några nyare medlemmar i EU ännu har uppfyllt inte villkoren för att ansluta sig till euron, men lovade att göra det inom en snar framtid.De 24 länder som använder euron är:Andorra, Ö; Vilka länder använder.

Bermuda Alla snabbmatsrestauranger är förbjudna sedan 90-talet. Ett enda McDonalds har dock funnits här, i samarbete med en amerikansk militärbas. Men den stängde på 90-talet. Iran Här har det inte funnits något McDonalds sedan revolutionen 1979. Dock finns det en kopia - som heter Mash Donald's. Makedonien Landet har tidigare haft sju McDonalds, främst i huvudstaden Skopje, som fick. Barnbidrag för första barnet: 110 euro/mån Barnbidrag för andra barnet: 143 euro/mån Barnbidrag för tredje barnet: 185 euro/mån Barnbidrag för fjärde barnet: 214 euro/mån Barnbidrag femte barnet och ytterliggare barn 259 euro/mån. Barnbidraget i USA. USA är ett exempel på land där barnbidrag inte utbetalas Pakistan är ett av tre länder, tillsammans med Indien och Israel, som äger kärnvapen, men som inte har signerat fördraget om ickespridning, en pakt som försäkrar samarbetet mellan länderna. På bara några månader har det nya coronaviruset spridit sig över världen. Totalt har nästan 100 000 personer smittats globalt. Det här är vad vi vet om fallen - från land till land Frågor och svar om Agenda 2030. Under en 15-årsperiod, med start 1 januari 2016 och fram till år 2030, har världens länder förbundit sig att tillsammans jobba för att uppnå.

Historiskt: Morot och piska ska fördela flyktingar mellan

Årets lansering av medborgarlön i både Finland och Nederländerna har fått flertalet länder, däribland Kanada, att skynda på sina planer om basinkomst. I Finland lanserades medborgarlön för en utvald grupp vid årsskiftet. 2 000 personer, som i höstas var arbetslösa, får nu 560 euro (drygt 5 300 kronor) från staten varje månad oavsett om de skaffar sig ett jobb eller inte Regeringen ger kommunerna rätt att inrätta miljözoner redan 1 januari 2020. Förbud mot bensin-, etanol- och dieselbilar samt biogasbilar från ca 2014 och tidigare kan införas redan då, beroende på vilken miljözon kommunerna väljer. I den mildare zonen utökas förbudet mot nyare dieselbilar 1 juli 2022. Motormännen beskriver vad som är känt hittills EU-länderna samarbetar också i ekonomiska frågor. Alla EU-länder ingår i den ekonomiska och monetära unionen (EMU) som ska samordna den ekonomiska politiken i EU-länderna. EU har även infört en gemensam valuta, euro, som ska göra handeln och rörligheten mellan EU-länderna enklare. 19 av de 27 medlemsländerna har euro som valuta Finland är nu ett i raden av europeiska länder som har gått in för strikta åtgärder för att begränsa spridningen av Covid19-viruset. Imorgon stänger skolorna och myndigheterna förbereder.

Information om Euro III, Euro IV och EURO V fordon . Dessutom gäller CEMT-tillstånden i flertalet stater med vilka Sverige inte har vägtransportavtal (och därmed inte heller transporttillstånd ). för Dessa är för närvarande; Albanien, Armenien, Azerbajdjan, BosnienHercegovina, Georgien, - Makedonien (FYROM), Moldavien, Serbien och. Landet har ännu inte gett besked om hur det blir med övriga resor i sommar. Tyskland Den tysk-danska gränsen öppnar för turister den 15 juni, samma datum som landets globala reseavrådan ändras och tyskarna kan resa fritt till andra EU-länder Ordet vintertid har uppstått som en kontrast till ordet sommartid, för att vi skulle som en konsekvens skulle få färre respektive fler soltimmar. Men det stämmer inte. Antalet soltimmar på ett dygns totala 24 timmar - vid ett godtyckligt datum - varierar inte beroende på om klockan ställs fram eller tillbaka Vilka länder är minst generösa mot flyktingar? Facebook Twitter E-post. Stäng. Foto: Italien och några länder till har drivit frågan om att EU-länderna solidariskt måste dela upp asylsökande mellan sig, med bindande kvoter, men den linjen har inte fått tillräckligt stöd runtom i Europa

Europaveckan Quiz (Barn) • Ett quiz hos Mixquiz

Flera länder som redan har mycket höga dödstal har hittills inte redovisat dödsfall på äldreboenden i någon större omfattning. Dit hör Storbritannien, Nederländerna Italien och Spanien För första gången någonsin har majoriteten av världens länder nu helt avskaffat dödsstraffet efter att ytterligare fyra länder avskaffade det under 2015. Totalt har nu 103 länder avskaffat dödsstraffet helt i sin lagstiftning, ytterligare 6 länder har avskaffat i fredstid och 31 länder anses ha avskaffat i praktiken genom att de inte har verkställt några avrättningar under. Sverige har, liksom många andra länder i Europa, enfas växelspänning på 16000 V och nätfrekvensen 16 2/3 Hz. Länder som har elektrifierat senare, till exempel Danmark och Finland, har en annan spänning och frekvens. En del järnvägar har likström istället för växelström

I två omgångar sedan början av 2000-talet har Turkiets ställning i världen förändrats dramatiskt. Under seklets första decennium sammanföll starkt förbättrad ekonomi med ökad aktivitet av turkiska företag i omvärlden och intensiv diplomati präglad av stort självförtroende och en ambition till noll problem med grannarna. Från början av 2010-talet började det gå utför Om du vill besöka Sverige som turist och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om tillstånd för besöket. Vilket tillstånd du ska söka beror på hur länge du vill besöka Sverige. Om du vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Om du vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök Vi har inte ens högst skatt i Europa. Flera länder har har högre alltså. Ett exempel är Holland. Svara. Dr_ Dixie skriver: 7 juni 2017 kl. 14:05 Hur är det möjligt, speciellt med tanke på all information om antalet sängar, vårdköer, operationer som flyttas, app-läkare mm I många länder har abortlagstiftning skärps de senaste åren, men fortfarande råder totalförbud i många andra. I Latinamerika tillåts ofta aborter vid speciella omständigheter. Förra året bestämde man i Chile att det skulle vara lagligt med abort om graviditeten kom efter en våldtäkt, eller om det är ett resultat av incest

Alla invånare i Sverige bor i en kommun. Landet har 290 kommuner, alla med ett eget styre. Kommunerna är på många sätt självstyrande. En kommun leds av det folkvalda kommunfullmäktige och av styrelser och nämnder som utses av kommunfullmäktige. I kommunallagen står vad landsting/regioner och kommuner har ansvar för och skyldighet att. Jag har också stött på uppgiften att Nederländerna klarade sig lindrigt undan digerdöden på 1300-talet, men källorna är inte lätta att utvärdera.Det står helt klart att Frankrike och södra delen av dagens Belgien drabbades mycket hårt, liksom Tyskland. För norra och mellersta Belgien är notiserna om stor dödlighet färre, trots att det var en folkrik och urbaniserad del av Europa PostNord skriver i ett pressmeddelande att det har börjat bli problematiskt för dem att skicka brev och paket utomlands. Därför stoppar nu PostNord all mottagning av internationell post som inte ska skickas till de länder där postgången fortsatt verkar fungera någorlunda smärtfritt. Anledningen till att PostNord nu stoppar brev och paket till vissa länder beror på att det minskande. I de mänskliga rättigheterna, artikel 26, står det att alla har rätt till en utbildning, och det gäller även kvinnor. Det är inte bara Pakistan som har detta problem utan även många andra länder världen över. Malala Yosafzai har en gång utsatts för mordförsök på grund av att hon står upp för sina rättigheter Nämnda biltillverkare har inte fuskat utan i stället använt sig av ett kryphål i lagen som myndigheterna nu har för avsikt att täppa till. • Land Rover Range Rover 3.0 (Euro 5) • Mercedes V 250 2.1 (Euro 6) • Nissan Navara 2.5 (Euro 5) • Opel Insignia 2.0 (Euro 6) • Opel Zafira 1.6 (Euro 6

Löfven: Sverige har undantag för euron Nyhetssajten

har varit stängda i flera veckor. Folk har inte fått resa över gränserna som de vill. Det är på grund av viruset corona. Den 15 juni ska länderna öppna sina gränser igen. Det sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen på fredagen. Danmark och Norge har kommit överens om att öppna gränserna för turister från varandras länder Tillgångarna överförs och kan användas på kontot inom 10 sekunder från det att betalningen har sänts 24/7 varje dag. Mellan bankerna som är verksamma i Finland finns ingen övre gräns i euro. Det ingår också banker från andra länder i användargruppen som inte tillämpar någon över gräns Även om svenskar så smått får börja resa utomlands igen är det många länder som inte tar emot oss. Så här ser läget ut just nu för resande som är bosatta i Sverige till resmål i Europa

EUR - Eurokurs - Valutaomvandlar

I vilka länder är dödshjälp tillåtet? Svar: Dödshjälp är på vissa villkor lagligt i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Kanada. I Schweiz tillåts assisterat självmord, så länge den som assisterar inte drar personliga fördelar av personens död, och i Tyskland tillåts assisterat självmord i extrema undantagsfall Det är mottagarlandet som bestämmer vilka krav som gäller. Om du inte vet vilka krav som gäller för det mottagarland som du vill handla med kan du kontakta det landets växtskydds­myndighet. FN:s förteckning över växtskyddsmyndigheter i andra länder (ippc.int) Många länder har valt att följa standarden ISPM 15

Grekland går mot mörka tider! – Barkéus

De bästa argumenten för och emot EMU Aftonblade

Allra mest semester har löntagare i oljestaten Kuwait, där den lagstadgade ledigheten nyligen utökades till 35 dagar per år. Den som varit anställd i över två år på samma jobb har dessutom rätt till en extra engångssemester på 21 dagar för att genomföra pilgrimsfärden hadj till Mecka.. Pyttelandet Andorra placerar sig på en andraplats med 31 dagars ledighet, medan länder som. Vilka länder levererar ni till? Vid köp på webbplatsen cdon.se utförs leverans endast inom Sverige. Vid köp på Så är inte fallet. Näringsidkare har fortfarande full frihet att välja inom vilket geografiskt område de väljer att tillhandahålla leveranstjänster Dessa länder står på kö d.v.s. i fas ERM2 för att införa euron som valuta. Danmark Dessa länder har euro som betalningsmedel. Den 1 januari 2002 infördes sedlar och mynt i euro i de länder som deltog i valutaunionen då, antalet EMU- medlemmar har sedan dess vuxit i antal Sammanställning av EU och EES-länder. På Konstnärsnämndens webbplats används cookies. Dessa behövs för att webbplatsen ska fungera och har sparats i din dator. Vill du inte använda cookies måste du stänga av dem i din webbläsare. Läs mer om cookies. Jag accepterar.

Genom att göra detta har man tagit fram en rankning av vilka länder som har starkast konkurrenskraft ur ett kostnadsperspektiv för turister. 1,16 euro. Varför resa hit? men eftersom Utrikesdepartementet avråder helt från alla resor eller icke nödvändiga resor till dessa länder är de inte inkluderade i vår lista. Last Updated on 10 november, 2020 by Håkan Samuelsson. Världens rikaste länder - Världens största ekonomier. Världens rikaste länder, vilka är det? Det finns många olika länder i världen som alla är unika, inte minst när det kommer till rikedom Sex länder grundade därmed den Europeiska kol- och stålunionen år 1952 och sedan dess har unionen vuxit, utvecklats och bytt namn flertal gånger. Idag kallas den för Europeiska Unionen och består av 28 länder. Samtliga länder följer de regler som är avtalade och 19 av länderna använder sig av den gemensamma valutan euro Varför använder man inte Euro som valuta i Ungern? Man gick med som medlem i EU redan 2004, men har ännu inte övergått till Euron. Enligt undersökningar är ungefär hälften av befolkningen positiva till att införa Euron som valuta i Ungern. Regeringen har dock sagt att det inte kommer att ske innan 2020

Löfven: Vi sätter medborgarna först | NyhetssajtenJag mår dåligt av att bo hemmaEuropa i skuggan av chockdoktrinen | NyhetssajtenVärldens säkraste bil

När UD avråder från resor kan det ha ekonomiska och juridiska konsekvenser för paket/charterresor. Där gäller särskilda regler. Om UD utfärdat en avrådan och researrangören ställer in resan finns möjlighet för resenären att få tillbaka beloppet. I listan nedan hittar du de länder som. Varor för vilka tidsfristen har löpt ut; Lagring i tullager. Vilka länder ingår i EES och Schengenområdet? EES-länderna är. Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Vanliga former av hantering i tullager Vanliga frågor Varucertifikat A.TR. Varucertifikat EUR.1 Varukod (TARIC-nummer I vissa länder är dock skill­naden mellan könen fortfarande stor. Ett exempel är att det bland barn i låg- och mellanstadieåldern i Sydsudan endast går 76 flickor i skolan per 100 pojkar (2). I vissa länder är dock bilden den motsatta och det går fler flickor än pojkar i skolan Då kan det vara bra att veta vilka länder i Europa som är 'säkra' och vilka länder där du hellre släcker törsten med flaskvatten. Här är listan. Här är länderna i Europa där du inte bör dricka kranvattnet. Vagabond har listat länderna där du kan, och inte kan, dricka kranvattnet. Dricksvatten mer osäkert utanför EU

 • Vipp 13 pedalhink.
 • Tribute von panem fsk.
 • Sm motocross resultat.
 • Volvo s90 t8 pris.
 • Eine himmlische familie stream.
 • Agriturismo sardinien tips.
 • Alfons trollerilåda.
 • Fred character.
 • Bredgårds förskola strömsund.
 • Bo kaspers orkester cirkus.
 • Russian dynasty.
 • För talan webbkryss.
 • Michael collins musician.
 • Wie lange ist katzenpilz beim menschen ansteckend.
 • Samsung mobiltelefoner nyheter.
 • Popeyes green beans.
 • Backlunds strömstad meny.
 • Serier dreamfilm.
 • Cykelhjul 28 tum biltema.
 • Hur fungerar provision.
 • Mænd & høns swesub.
 • Spatel chemie.
 • Monkey 47 gin tonic recept.
 • Stokke matstol.
 • Möbelaffärer ängelholm.
 • Möbelaffärer ängelholm.
 • Antagningspoäng chalmers 2014.
 • Femoropatellär artros.
 • Flagga spanien.
 • Daal gula linser.
 • Köpa kilt i skottland.
 • Julshow 2017.
 • Radiostyrd segelbåt byggsats.
 • Lost synonym.
 • Halvplanande snipa.
 • Arjeplog fiske.
 • Bo kaspers orkester cirkus.
 • Tornkran fundament.
 • Etik inom vården.
 • Spansk folkdans.
 • Etta james youtube.