Home

Norrlandstingens regionförbund

29 November 2017 Regionfullmäktige

Ny förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund

 1. Norrlandstingens regionförbund. Norrlandstingens regionförbund (NRF) är de fyra norrlandstingens gemensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra Sverige. Syftet är att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter
 2. Norrlandstingens regionförbund. Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31. Uppdrag (7 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Ledin Lennart L: Ledamot 1 Hellstrand Eva C: Ledamot 2.
 3. Norrlandstingens regionförbund. I den antagna förbundsordningen anges att regionförbundet ska vara ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för Norrlandstingen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning oc
 4. Norrlandstingens regionförbund NRF, där behörighet för attester, beloppsgränser m m framgår. Beslutet meddelas systemförvaltare för IM. Controller tar ut lista från IM för kontroll och listan signeras av förbundsdirektören och sparas i en pärm. Vi har sett de listor från IM som upprät

Norrlandstingens regionförbund 2015-05-19 § 44 Syftet med detta folkhälsopolitiska program är att: fortsätta utveckla långsiktig samverkan mellan norrlandstingen för en bättre folkhälsa ge en politisk inriktning och prioritering för området folkhälsa inom landstingen Norra sjukvårdsregionen är en sjukvårdsregion som omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.Befolkningen inom regionen uppgår till 897 459 (2020-06-30 [1]) invånare. [2] Regionsjukhus är Norrlands universitetssjukhus i Ume Nu ska Norrlandstingens regionförbundet bildas. Dela Publicerat torsdag 3 juni 2004 kl 15.51 Det är de fyra nordligaste landstingen, som ska ta ansvar för regionsjukvården, som. Visare Norr Anslaget för forskningssamverkan i Norrland Huvudsyftet med Norra sjukvårdsregionens gemensamma forskningsanslag, Visare Norr, är att stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i regionerna och universiteten i norra sjukvårdsregionen och härigenom bidra till: utvecklingen av en effektiv hälso- och sjukvård genom spridning och tillämpning av vetenskapliga rön en.

Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa Norrlandstingens REGIONFÖRBUND 2016-10-05 Avtal om tidsbegränsat chefsförordnande som förbundsdirektör Mellan Norrlandstingens regionförbund och Mats Brännström, 590304-8576, har Pöljande anställningsavtal träffats. Tidsbegränsat chefsförordnande Detta avtal innefattar ett tidsbegränsat chefsfòrordnande som förbunds

Norrlandstingens regionförbund - Förtroendevalda i Region

 1. norrlandstingen.se Visare Norr De fyra norrlandstingen ställer 25 miljoner kronor för 2018 till förfogande för ett gemensamt forskningsanslag för klinisk forskning inom häls
 2. Regionförbundet - företag, adresser, telefonnummer. Din sökning på regionförbundet gav 11 företag och du har nått slutet av listan
 3. I ett uttalande säger landstingsråden i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland att regionbildningen nu bör påbörjas inom ramen för Norrlandstingens regionförbund

Norra sjukvårdsregionen - Wikipedi

Nu ska Norrlandstingens regionförbundet bildas - P4

 1. Revision av kostnadsytterfall vid Norrlands Universitetssjukhus på uppdrag av Norrlandstingens Regionförbund. Fortsättningskurser i sjukdomsklassificering på Rosersbergs slott i Märsta. Grundkurser i sjukdomsklassificering i Norrbotten och i Stockholm. Grundkurser samt introduktionskurser för Västra Götalandsregione
 2. 2020. 4 maj 10 juni. 27 augusti 21 september 22 oktober 16 november 3 december 17 december, 09:00-12:00. Tid: 14.00-17.0
 3. samrådsgrupp på uppdrag från Norrlandstingens regionförbund. Så här går det till 1. Chefer i regionen får en länk till en websida där han/hon registrerar sin avdelning och sig själv. 2. Chefen får då en ny länk som han/hon distribuerar till sina medarbetare som de går till för att registrera sig själva. 3
 4. Norrlandstingens REGIONFÖRBUND LULEA TEKNISKA UNIVERSITET 2016-06-01 Mittuniversitetet SWEDEN UNIVERSITY NRF Dnr 171/15 § 5 Studenter med skyddad identitet Universiteten och landstingen i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen utarbetar egna riktlinjer för handläggning av studenter med skyddad identitet
 5. Norrlandstingens regionförbund, NRF, söker en ny förbundsdirektör. Den som tillträder tjänsten..
 6. Samverkansnämnden ska avvecklas nästa år och ersättas med Norrlandstingens regionförbundet, med kansli i Umeå och 12 politiker från de fyra landstingen i norr

Norrlandstingens regionförbund (NRF) är de fyra norrlandstingens gemensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra Sverige Avvikande öppettider för Norrlandstingens Regionförbund kan förekomma under t ex jul, nyår, midsommar, valborg, pingst, påsk etc. Kontakta Norrlandstingens Regionförbund för mer information. Beskrivning. I dagsläget har vi ingen presentation om Norrlandstingens Regionförbund Umeå, vill du fylla i något så kommentera nedan

Visare Norr, Norra sjukvårdsregionförbundet Visare Norr

Välkommen till Region Västerbotte

Hon tar rodret för Norrlandstingens Regionförbund - Jobb

Norrlandstingens regionförbund hemställer därför att Regeringen snarast möjligt utser en utredare/processledare för Norra Sverige.. Norrlandstingens regionförbund (NRF) består av landstingen i norra sjukvårdsregionen - Region Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrlandstingens regionförbund Dnr 3939-2017 Regionstyrelsens förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 1. Delårsrapport per augusti 2017 för Norrlandstingens regionförbund god-känns. 2. Revisorernas utlåtande noteras. Ärendet Norrlandstingens regionförbund, NRF, redovisar i delårsrapporten per au

Hon tar rodret för Norrlandstingens Regionförbund - Dagens

Norrlandstingens regionförbund att iaktta långsiktighet i planeringen inför beslut om införande av kolorektalscreening 2019. Landstingsfullmäktigehar beslutat att motionen anses besvarad. Motion om att utreda vårdval inom audiologi Nicklas Sandström (M) föreslår i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att Västerbottens län Norrlandstingens regionförbund (NRF) är de fyra norrlandstingens gemensamma samverkansorgan för regionsjukvård, utbildning och forskning i norra Sverige. Syftet är att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande verksamheter På tisdagsförmiddagen beslutade Norrlandstingens regionförbund att starta förberedelsearbetet för att kunna bilda en ny, gemensam region år 2019 Jämtland/Härjedalen har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, Norrlandstingens regionförbund (NRF). I den antagna förbundsordningen anges att regionförbundet ska vara ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för Norrlandstingen i syfte att tillvarata oc Norrlandstingens regionförbund föreslås få Sara Ekström som ny regiondirektör. Ekström har bland annat arbetat som landstingsdirektör i Västernorrland

arkiv.norrlandstingen.se - Welcome to nginx

I motionsyttrandet menas att samverkan pågår sedan flera år genom Norrlandstingens regionförbund (NRF) och att samverkan mellan... Läs mer - Men Regeringen har nu utsett ledamöter som ska sitta i den nationella delegationen för ökad tillgänglighet och kortare väntetider i hälso- och sjukvården. Det att delegationen tillsatts är en konsekvens av det så kallade januariavtalet, överenskommelsen mellan S,MP, C och L, där en punkt.

Norrlandstingen Regionförbund, NRF, har under 2018/19 diskuterat förbundsordningen. Revideringen har delats upp i två steg, ett första där dokumentet uppdaterats med redaktionella förändringar och ett andra stag att processa ambitionsnivån med förbundet POLITIK Politik Norrlandstingens Regionförbund har tagit itu med hur storregionen för Norrland ska fås på plats. Hallå, det är ogiltigt, anropar Kenneth Backgård Norrlandstingens Regionförbund - Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen - har gett uppdraget till Rådet för Vård och omsorg i glesbygd att utforma ett förslag hur vi fyra glesbygdslän gemensamt kan omsätta och konkretiser Sahlgrenska universitetssjukhuset och Norrlandstingens regionförbund är nya partner i det nyligen startade mångmiljonprojektet i digital patologi. Projektets syfte är att korta väntetiderna och öka precisionen vid analys av vävnadsprover Elisabeth Strömqvist (s), Norrlandstingens regionförbund; Denise Nordström (s), Regionen Uppsala Örebro; Stefan Bengtsson (c), Region Väst; Lars Joakim Lundquist (m), Region Stockholm Gotland; Mia Frisk (kd), Sydöstra regionen; Stefan Lamme (m), Region Syd; Representant för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen § 29 Fastställande av tjänstgöringslista Förbundsdirektionen beslutade att efter upprop fastställa tjänstgöringslistan. § 30 Val av justerare Förbundsdirektionen beslutar 2016-04-19 PROTOKOLL att utse Per Wahlberg att jämte ordförande justera protokollet Mats Brännström leder Norrlandstingens regionförbund. fredag den 14 oktober 2016. Tillbaka till namnnytt. Norrlandstingens regionförbund (NRF) hade i dag en videokonferens och beslutade att satsa 3,8 miljoner konor för att bekosta arbetet med storregionen Norra Sverige 2017/2018 budgetramar 2019 - Norrlandstingens regionförbund Ärendebeskrivning Norrlandstingens Regionförbunds direktion beslutade 2018-09-19, § 65 om en preliminär verksamhetsplan 2019-2021 och budgetramar för 2019. I förslag till verksamhetsplan 2019-2021 har inarbetats Förbundsdirektionens beslut om viktig 2011 är det sjunde verksamhetsåret i Norrlandstingens regionförbund och det fårsta under mandatperioden 2011-2014. Förbundsdirektionen har identifierat strategiskt viktiga områden som skall vidareutvecklas under mandatperioden. Det gäller i fårsta hand kompetensfdrsörj

Emendor Consulting A

Norrlandstingens regionförbund 2016 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Lycksele-Malå Styrelsen för Samordningsförbundet i Lycksele-Malå har lämnat inårsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret2016. Enligt lagenom finansiell samordning a parter är Norrlandstingens regionförbund, nedan kallat Norrlandstingen och Karolinska uni-versitetssjukhuset, nedan kallat Karolinska. § 2 Avsiktsförklaring. Med detta avtal träffas en treårig överenskommelse om vård och ersättningar. Avsikten ä Norrlandstingens regionförbund (NRF) gör löpande analyser under hela avtalsperioden för att följa upp region- och rikssjukvård enligt träffade avtal. Enligt förbundsordningen har NRF har ett uppdrag att följa att remittering görs enligt det regionavtal som de fyra norrlandstingen beslutat om Norrlandstingen regionförbund väljer att inte ta fram regionala riktlinjer för bild - och... Regionförbundet avstår från gemensamma regler för inspelning av ljud och bild i sjukvården Annon

Norrlandstingens regionförbund, NRF, har redan börjat förbereda för en projektorganisation inför.. Norrlandstingens regionförbund, NRF, har redan börjat förbereda för en projektorganisation inför bildandet av en storregion. Nu kommer starka reaktioner mot det. Annons - Man kan tolka det som att alla vill det här och att allt sker i andemeningen att det redan är klart med en storregion, säger Saila Quicklund (M), riksdagsledamot Mats Brännström leder Norrlandstingens regionförbund. fredag den 14 oktober 2016. Tar över som ny förbundsdirektör med start den 1 februari 2017. Mats Brännström är för närvarande landstingsdirektör i Norrbotten och var dessförinnan utvecklingsdirektör I motionsyttrandet menas att samverkan pågår sedan flera år genom Norrlandstingens regionförbund (NRF) och att samverkan mellan länen ökat de senaste åren. Utifrån detta beslutade majoriteten att motionen skulle anses besvarad I dag, onsdag den 7december, ska Norrlandstingens regionförbund fatta beslut om riktlinjer. Sören Andersson, ordförande i Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, tycker att det är dåligt att flera landsting inte har kommit fram till något beslut än

Och Norrlandstingen vill anställa henne som förbundsdirektör och hon har tackat ja. Tjänsten som förbundsdirektör i Norrlandstingens Regionförbund tillsätts formellt 30 augusti,. Långsiktig strategi för cancervården i norra regionen -2025 Regionalt Cancercentrum Norr Fastställd av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund 2016-11-3 Norrlandstingens Regionförbund. Köksvägen. 11 90737 UMEÅVisa vägbeskrivning. Testa hur bra ditt företag syns på internet. Sökresultaten fortsätter under annonsen. Regionförbundet Västerbottens län regionvasterbotten.se. Västra Norrlandsgatan. 1 Norrlandstingens regionförbund (NRF) beslutade i september 2011 att inrätta Regionalt cancercentrum norr, RCC Norr. Regionens vision är Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. Denna regionala utvecklingsplan för cancervården lägger grunden för att visionen ska bli verklighet

norrlandstingen.se norrlandstingens regionförbund

De fyra sjukvårdsregionerna i norr utgör en yta av halva Sverige. SOS Alarm dirigerar vår prehospitala sjukvård. I detta forskningsprojekt integreras regional expertis inom prehospital vård med komplexa larmdata från SOS Alarm samt datavetenskap och matematisk statistik från Umeå universitet Mer makt till Norrland. Så sammanfattar landstingsrådet Erik Löfgren (S) dagens besked om storregion men det blir tuffa förhandlingar när russinen i kakan ska fördelas

Regionförbundet Företag eniro

RCC Norrs regionala cancerdagar gick av stapeln den 19 april och arrangerades detta år i Humanisthuset på Umeå universitet. Moderator för dag 1 var Mats Brännström, förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund, som tillsammans med RCC-chefen Anna-Lena Sunesson hälsade välkommen till konferensen Det anser Maria Stenberg (S), landstingsråd i Norrbotten och ordförande för Norrlandstingens regionförbund, NRF. De fyra nordligaste landstingen arbetar redan tillsammans på flera områden, bland annat med att utveckla cancervården och primärvården Kommunalförbund: Norrlandstingens regionförbund, Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (NMD) Samordningsförbund: Samordningsförbundet i Jämtlands län - Samjamt. Samråd: Jamtlisamrådet, Sociala vård och omsorgsgruppen SVOM och Barnarenan . En översikt kring dess organs uppdrag och vilka som representerar Region Jämtlan

Nya Norrlandskartan presenterad SVT Nyhete

Regionalt cancercentrum norr arbetar för bästa möjliga cancervård. Redan 2011 beslutade Norrlandstingens regionförbund att bilda Regionalt cancercentrum norr. RCC Norr är ett kunskapscentrum till stöd för landstingen i arbetet med att utveckla cancervården i Norrland. Det finns sammanlagt sex regionala cancercentrum i landet som samverkar i frågor som med fördel drivs på nationell. Norrlandstingens Regionförbund. Inom regional utveckling finns bland . 5 annat Europaforum Norr där samtliga fyra län ingår. När det gäller EU:s strukturfonder är de fyra länen uppdelade i två områden. Norrtåg AB ägs av de Regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten oc Ulf Fransson, tidigare regiondirektör i dåvarande Regionförbundet Jönköpings län och förbundschef på Höglandets kommunalförbund, går in som tillförordnad utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län tills en ny rekryterats Norrlandstingens regionförbund (NRF) har tagit del av Luftfartsverkets (LFV) och Swedavias beslut att flygtrafikledning på distans ska etableras vid flygplatserna Kiruna Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport och Malmö Airport. NRF har också tagit del av Regeringens beslut den 12 april 2018 om att ge Luftfartsverket Norrbotten kommer att få leva vidare som självständigt län i alla fall fram till 2015. På annat sätt kan man inte tolka kammarkollegiets besked igår. Härligt för oss som tror på länet och på ett fördjupat sammarbete inom sjukvården inom vårt befintliga fyralänssammarbete i Norrlandstingens regionförbund. Nu blir regionfrågan en valfråga

Regionförbund Sverige Företag eniro

Norrlandstingens regionförbund Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg Samordningsförbundet i Jämtlands län Bolag Regionen har intresse i ett antal bolag. Regionfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka. Norrlandstingens Regionförbund Ärendebeskrivning Norrlandstingens Regionförbunds direktion beslutade 2017-09-27 , § 67 om en preliminär verksamhetsplan 2018-2020 och budget för 2018. I förslag till verksamhetsplan 2018-2020 har inarbetats Förbundsdirektionens beslut om viktiga.

Annika Renström - Förbundsekonom - Norrlandstingens

Norrlandstingens regionförbund - Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland - har lyft frågan om tillgången till nattliga flygtransporter. Det har blivit allt svårare under senare år att nyttja flygplatser för ambulansflygtransporter, vilket enligt överläkare Helge Brändström, som är flygmedicinskt ansvarig inom Västerbottens läns landsting, har flera orsaker Nu finns en gemensam utvecklingsplan för cancervården i de fyra nordligaste landstingen. Beslutet..

Region Västernorrland - Sju miljoner till regionalt

Norrlandstingens Regionförbund (NRF) är ett kommunalförbund bildat av landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen. Genom NRF tar norrlandstingen gemensamt ansvar för regionsjukvård, utbildning och forskning i mer än halva Sverige I dag, onsdag den 26 september, väntas politikerna i Norrlandstingens regionförbund fatta beslut i frågan om villkoren för infertilitetsbehandling. RFSU och RFSL, som länge arbetat för att ofrivilligt barnlösa ska ges likvärdig vård, hoppas innerligt att detta innebär ett slut på diskrimineringen i fråga om vård mellan samkönade och olikkönade par bosatta i Norrland Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2015 om Norrlandstingens Regionförbund (RS/1583/2015) 7 7. Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2015 - Patientnämnden (RS/1709/2015) 8 8. Regionstyrelsens uppföljning 2015 - Region Jämtland Härjedalens brukarråd (RS/1720/2015) 10 9. Svar på remiss: Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SO Norrlandstingens Regionförbund Chef hälso- och sjukvårdspolitiska avd Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Avtal kring bildande av Regionalt Resurscentrum för Psykisk hälsa Informationsbrev om etableringen av regionala resurscentra inom området psykis Norrlandstingens Regionförbund 87131 HÄRNÖSAND SWEDEN Storgatan 1 5 000,00 SEK 5 000,00 SEK SV-Endo 24732 SÖDRA SANDBY SWEDEN Östervång 87 19 500,00 SEK 2 216,64 SEK 21 716,64 SEK Svensk Förening för Hematologi, Svenska Läkaresällskapet 75185 UPPSALA SWEDEN Sjukhusvägen 26 160,00 SEK 26 160,00 SEK Svensk Gastroenterologisk Förening.

Sahlgrenska universitetssjukhuset och Norrlandstingens regionförbund är nya partner i det nyligen startade mångmiljonprojektet i digital patologi. Projektet som leds av Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, syftar till att korta väntetiderna och öka precisionen vid analys av vävnadsprover (23) ÅRSREDOVISNING 2012 för NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND 2(23) Innehåll Sida Inledning 3 Utgångspunkter och övergripande mål Kommentarer från förbundsdirektionens ordförande och förbundsdirektöre Norrlandstingens regionförbund beslutade 2008-04-10 efter utredning (Dnr 023/06) om införande av egenavgifter i regionen för FSMP, Food for Special Medical Purposes. Beslutet innebar förutom införande av egenavgifter vid förskrivning, även att glutenfria produkter begränsades till enbart förskrivning till barn under 16 år Tidigare landstingsdirektören har nytt toppjobb och tiger om kaoset Norrlandstingens regionförbund . 2 (3) Förmedla kontakter till statistiker, epidemiologer och hälsoekonomer Då de regionala noderna skall etableras tillsammans med de sex sjukvårdsregionerna och bygga på avtal med dem inbjuds dessa att anmäla sitt intresse att delta med en nod

 • Gethsemane song.
 • Atomium.
 • Österbottens tidning.
 • Führerschein klasse b kosten rechner.
 • 100 cl till liter.
 • Strandtunika online.
 • Appen google sök har stoppats.
 • The emoji movie dreamfilm.
 • Nnt number needed to treat.
 • Måttstock.
 • Wohnbau dinslaken wohnungen.
 • Autogiro online.
 • Nike dress baby.
 • Brevkort med kuvert.
 • Granhult karlstad.
 • Skanova ledning.
 • Sofia wedin ica.
 • Sako vänster.
 • Google maps film.
 • Sverigebönen 2016.
 • Bästa stranden i kroatien.
 • Pri's the world.
 • Schebo bruk.
 • Unfall boke.
 • It gymnasiet skövde personal.
 • Batteriövervakning båt.
 • University of california berkeley ivy league.
 • Samba möhippa stockholm.
 • Wochenhoroskop stier liebe.
 • Nord west 355.
 • Froggy vattensport.
 • Spårvagn helsingfors karta.
 • Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar pdf download.
 • News the hague.
 • Tyfoidfeber internetmedicin.
 • 22 fälgar.
 • Brunch lund.
 • Kommunikationsproblem i förhållande.
 • Rosacea kostråd.
 • Coop extra skövde bageri.
 • Whirlpool luftvärmepump.